top of page
  • Zdjęcie autoraRedaktor

332 mln zł na inwestycje – ruszyła kolejna wypłata środków z KPO


Nowe miejsca w żłobkach, modernizacja MŚP w rolnictwie, termomodernizacja mieszkań, komputery dla szkół – to inwestycje, na które ruszyły dzisiaj wypłaty środków z KPO. Do beneficjentów trafi ponad 332 mln zł.

Pieniądze pochodzą z zaliczki – 5 mld euro – jaka trafiła do Polski pod koniec grudnia z programu REPowerEU, który jest częścią KPO.

Część dotacyjna zaliczki, ponad 550 mln euro (ok. 2,5 mld zł) jest wykorzystywana na bieżące finansowanie inwestycji przez Polski Fundusz Rozwoju. Dotychczas wypłacono ponad 53 mln zł.

18 stycznia br. PFR wypłaci ponad 322 mln zł na wsparcie kolejnych projektów.- Pieniądze z KPO i europejskich funduszy strukturalnych są ogromne, przełożą się na każdy obszar naszego życia. Kluczowa jest dobra ich inwestycja – podkreśla minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Minister zaznaczyła, że środki z zaliczki REPowerEU trafią m.in. do rolników. - Na modernizację i na infrastrukturę w rolnictwie mamy już 40 tys. podpisanych umów – poinformowała minister Pełczyńska-Nałęcz.

332 mln zł na inwestycje z kolejnych wypłat środków z KPO

Przekazane 18 stycznia br. środki z zaliczki REPowerEU zostaną przeznaczone na inwestycje w kilku obszarach:

  • zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech – dofinansowanie kosztów budowy lub remontu budynków, w których realizowana będzie opieka, np. modernizacja żłobków – ok. 1 mln zł;

 

  • miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 2,8 mln zł;

 

  • rolnicy i rybacy oraz MŚP z sektora rolno-spożywczego na projekty dot. wyposażenia i modernizacji infrastruktury (obiekty produkcyjne, magazyny, maszyny, pojazdy nisko- i zeroemisyjne, systemy informatyczne wspierające procesy produkcyjne itp.) oraz centra dystrybucyjno-magazynowe, rynki hurtowe – 20,3 mln zł;

 

  • termomodernizacja budynków mieszkalnych – 1,8 mln zł;

 

  • zwiększenie efektywności energetycznej budynków jedno- i wielorodzinnych i upowszechnianie niskoemisyjnych źródeł energii – refundacja w ramach programu „Czyste powietrze” – 200 mln zł;

 

  • wyrównanie poziomu wyposażenia szkół podstawowych i ponadpodstawowych w przenośny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem – vouchery dla nauczycieli na zakup laptopów – 96,2 mln zł.


2 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page