top of page
  • redakcja51

Agthia rozpoczyna podróż ku transformacji, jej celem jest osiągnięcie lidera branży spożywczej

ABU ZABI, Zjednoczone Emiraty Arabskie--(BUSINESS WIRE)-- Spółka Agthia Group PJSC ogłosiła swoją długofalową strategię, której celem jest osiągniecie pozycji lidera branży spożywczej w regionie Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Pakistanu (MENAP). Strategia oparta jest na trzech filarach (wzroście, wydajności i możliwościach) i została opracowana w celu umocnienia czołowej pozycji rynkowej grupy, zapewnienia znacznego wzrostu wartości dla wszystkich interesariuszy oraz kontynuowania wzrostu rentowności, przy równoczesnym zastosowaniu podejścia ukierunkowanego na konsumentów.
Spółka z siedzibą w Abu Zabi prowadzi działalność obejmującą produkcję, dystrybucję i sprzedaż szerokiej gamy produktów spożywczych, w tym popularnych w regionie marek, m.in., Al Ain (woda), Al Foah (daktyle), Al Faysal Bakery & Sweets (produkty piekarnicze) i Grand Mills (mąka i produkty piekarnicze)

Khalifa Sultan Al Suwaidi, prezes Agthia Group, powiedział: „Strategia uwolni pełny potencjał wyjątkowych możliwości, które stworzyliśmy, przyniesie naszym pracownikom lepsze szanse i będzie pełnić funkcję katalizatora do ustanowienia przez nas nowych standardów w branży spożywczej”.

Alan Smith, dyrektor generalny Agthia Group, powiedział: „Nasza strategia powstała w oparciu o dogłębną ocenę naszej działalności i jasną wizję tego, co chcemy osiągnąć. Nadal będziemy upraszczać naszą strukturę organizacyjną i obniżać koszty, chronić nasz główny obszar działalności i zapewniać, że zwinnie i w odpowiednim tempie będziemy posuwać się do przodu”.

Wzrost

Agthia zapewni wzrost działalności dzięki poszerzeniu skali działalności na priorytetowych rynkach, wzbogacaniu oferty o kategorie zapewniające wartość dodaną i przyspieszeniu podwyższenia marży do 2025 r. Będzie to możliwe dzięki umocnieniu podstawowego obszaru działalności, w tym kategorii produkcji wody, ochronę kategorii produktów mącznych i żywności, jak również poprzez zmiany w ofercie produktowej umożliwiające uzyskanie wyższej marży.

Agthia również rozpoczęła realizację strategii wzrostu nieorganicznego, ukierunkowanej na przejęciu spółek o silnych markach dóbr konsumenckich, liderów na rynkach, które reprezentują.

„Dzięki strategii tej uzyskamy synergię pomiędzy kosztami i przychodami poprzez możliwości płynące ze sprzedaży wiązanej oraz umocnienie regionalnej oferty produktów Grupy” - wyjaśnił Alan Smith.

Wydajność

Celem Grupy Agthia jest uzyskanie oszczędności na poziomie 200 mln AED, poprzez wykorzystanie efektu synergii i uproszczenia działalności podmiotów, które obecnie są własnością grupy, i które zostaną przejęte. Równolegle z partnerstwami strategicznymi obejmującymi dystrybucję i sprzedaż, firma również planuje udoskonalić działalność handlową i wykorzystanie kapitału obrotowego, optymalizację działalności operacyjnej, obniżenie kosztów i usprawnienie zaopatrzenia, jak również poprawę zarządzania produkcją i łańcuchem dostaw. Aktywa bez perspektyw rozwoju zostaną zbyte, podczas gdy dostawy i specyfikacje zostaną usprawnione.

Możliwości

Agthia nadal będzie rozwijać swój kapitał ludzki i zatrudniać utalentowanych pracowników, przywiązując wagę do ich wysokich kwalifikacji w zakresie zarządzania daną kategorią i dostosowując ich umiejętności z oczekiwanym zapotrzebowaniem rozwijającej się organizacji.

Najważniejszym działaniem na kolejne pięć lat jest cyfryzacja systemów zarządzania danymi dotyczącymi wyników i wdrożenie inicjatyw ukierunkowanych na zmianę w całej firmie z nieustannym naciskiem na zrównoważony rozwój i innowacje.

Grupa w swoich działaniach nadal będzie poprawiać wydajność, optymalizować ofertę produktową, utrzymywać zasadnicze ramy alokacji i wprowadzić najlepszą w swojej kategorii Politykę regulującą kwestie środowiskowe, społeczne i ład korporacyjny (ESG), w celu zapewnienia konsumentom lepszych doświadczeń i zwrotu z inwestycji dla udziałowców, zgodnie ze standardami obowiązującymi na całym świecie.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: www.agthia.com

*Źródło: AETOSWire Wersja źródłowa dostępna na stronie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210413005841/en/


Źródło: Agthia Group PJSC

Źródło informacji: Business Wire

0 wyświetleń0 komentarzy

Bình luận


bottom of page