top of page
  • redakcja51

Badanie: 68% Polaków chce, aby nasz kraj miał ambitniejsze cele klimatyczne

68 proc. Polaków chce zwiększenia krajowego celu klimatycznego na 2030 rok. Wolimy regulacje i proklimatyczne przepisy dla transportu i budownictwa niż podatki od emisji, które uderzyłyby w kieszenie konsumentów – wynika z badania brukselskiej sondażowni YouGov, do której dotarła 300Gospodarka.

YouGov na zlecenie Transport & Environment (T&E), organizacji brukselskiej zrzeszającej prośrodowiskowe organizacje pozarządowe, przebadał 13 324 dorosłych w 12 krajach UE: Belgii, Danii, Francji, Niemczech, Węgrzech, Irlandii, Włoszech, Holandii, Polsce, Portugalii, Rumunii i Hiszpanii.Obywatele UE ambitniejsi niż rządy

68 proc. wszystkich badanych w Polsce zadeklarowało, że chce podwyższenia krajowych celów polityki klimatycznej.

Dokładnie tyle samo badanych w Polsce udzieliło takiej odpowiedzi. Zaledwie 9 proc. obywateli Polski chce, by cele te zostały obniżone. 23 proc.uważa, że krajowy cel powinien zostać utrzymany na obecnym poziomie.

We wszystkich krajach UE poparcie dla ambitnych działań rządu na rzecz walki ze zmianami klimatu jest wysokie. Dotyczy to także tych krajów Europy Wschodniej, gdzie dotychczas krajowe cele klimatyczne były bardzo niskie. W Rumunii poparcie wyniosło 73 proc., w Polsce 68 proc., a na Węgrzech 67.

Jak redukować emisje w kolejnych sektorach?

Aż 86 proc. pytanych Polaków chce, aby wzmożone wysiłki na rzecz ochrony klimatu w sektorze transportu i budownictwa były realizowane poprzez nowe normy i regulacje.

Polacy poparli jednak konkretną formę zwiększenia wysiłków redukcyjnych w transporcie i budownictwie – poprzez wdrażanie nowych narzędzi ograniczających emisję gazów cieplarnianych, ale nie obciążających kieszeni obywateli.

Przykładem takich rozwiązań może być podział na strefy transportu drogowego czy wyznaczanie celów minimalnej sprzedaży pojazdów elektrycznych. Powinny one być w ich ocenie wprowadzane zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym.

Niechęć wobec podatków od emisji

Respondentów zapytano także o to, czy powinien być wprowadzony nowy instrument rynkowy wprowadzający cenę emisji dwutlenku węgla na poziomie UE. Zaznaczono, że podniósłby koszty paliw transportowych i grzewczych dla polskich konsumentów. Takiemu rozwiązaniu sprzeciwia się 60 proc. respondentów, a 40 proc. go popiera.

Podobnie rozkładało się poparcie dla tych rozwiązań wśród wszystkich badanych Europejczyków: 84 proc. z nich chce, nowych rozwiązań w formie norm i przepisów na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu i budownictwa.

Respondenci w UE także są powściągliwi, jeśli chodzi o nowy instrument ustalania cen na szczeblu UE. Podczas gdy 41 proc. respondentów popiera taki instrument, aż 59 proc. jest przeciw.

U progu nowej polityki klimatycznej w UE

Ankietę na zlecenie organizacji Transport & Environment przeprowadzono w przededniu dyskusji o przyszłym kształcie polityki klimatycznej w Unii Europejskiej.

W Komisji Europejskiej trwa debata nad dalszym losem tzw. Rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (ang. Effort Sharing Regulation), które określa krajowe cele klimatyczne dla każdego państwa członkowskiego i reguluje 60 proc. emisji w UE.

Wśród rozważanych propozycji jest pomysł stworzenia nowego systemu handlu emisjami dla transportu i budownictwa. Wtedy państwa członkowskie nie byłyby już odpowiedzialne na szczeblu krajowym (w ramach ESR) za emisje z tych dwóch sektorów. Spoczywałaby ona wówczas wyłącznie na unijnym instrumencie wyceny emisji dwutlenku węgla.

Jednak zdaniem Transport & Environment to strategia wysokiego ryzyka społecznego i niskich zysków klimatycznych. Zdaniem organizacji powinniśmy raczej trzymać się obecnego modelu polityki klimatycznej. Tyle że, ze zwiększonymi krajowymi celami dla budownictwa i transportu, jak np. normy CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych.

T&E sądzi też, że Komisja Europejska powinna wezwać rządy krajowe do odpowiedzialności za wspólną realizację celu klimatycznego UE na 2030. Według organizacji warto wykorzystać duże poparcie społeczne dla nowych narzędzi polityki klimatycznej i odważnie je wprowadzać.

Komisja powinna zaproponować zwiększenie celów krajowych w ramach swojego czerwcowego pakietu „Gotowi na 55 proc.(ang. Fit for 55 – dotyczy zwiększonego celu redukcyjnego UE do 2030 roku – przyp. red.)”- uważa T&E.

Wszystkie dane, o ile nie określono inaczej, pochodzą z YouGov. Wszystkie obliczenia mające na celu odfiltrowanie respondentów bez opinii zostały wykonane przez Transport & Environment.

YouGov to międzynarodowa firma badawcza z Wielkiej Brytanii działająca w branży badania rynku i analizy danych.


0 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page