top of page
  • Zdjęcie autoraRedaktor

Baltcap: projekty infrastrukturalne PPP realizowane kompleksowo

Projekt hybrydowy - w literaturze międzynarodowej przyjęło się pojęcie projektu hybrydowego, jako projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, w którym wykorzystane zostały środki unijne, pochodzące z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Do tego typu funduszy zaliczane są środki przeznaczone na realizację polityki spójności, wspólnej polityki rolnej oraz wspólnej polityki rybołówstwa. Środki funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowią w takim modelu uzupełnienie finansowania prywatnego.


Na czym polega typ projektów hybrydowych?

Maciej Kopański: Projekty tego typu zakładają, że część środków na pokrycie opłaty za dostępność pochodzi ze środków dotacyjnych. W przypadku projektu w Mielnie są to środki pochodzące z RPO Województwa Zachodniopomorskiego, które pozwolą na sfinansowanie większościowej części nakładów inwestycyjnych. Dzięki takiemu rozwiązaniu Partner Publiczny ponosi koszty finansowania projektu jedynie w ograniczonym zakresie, gdyż środki pochodzące z RPO są wypłacane po zakończeniu etapu robót.Są to niewątpliwe korzyści dla strony publicznej, należy jednak wskazać że proces przygotowania takiego projektu jest o wiele bardziej złożony niż klasycznego PPP. Wymaga on nie tylko przeprowadzenie procedury wyboru partnera prywatnego, ale również wcześniejszego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej po środki dotacyjne. Przykład gminy Mielno pokazuje że po tak złożoną procedurę mogą sięgać nie tylko duże aglomeracje posiadające rozbudowane struktury, ale również mniejsze gminy. Wymaga to jednak dobrego przygotowania merytorycznego urzędników jak i wytyczenia jasnego kierunku strategicznego, przez lokalnego lidera.

Jaką rolę odgrywa BaltCap w tym projekcie?

Fundusz BaltCap na polskim rynku działa poprzez spółki służące realizacji projektów. Jedną z nich jest IZIM. To właśnie ten podmiot odpowiadał za przygotowanie ... czytaj więcej>>>

15 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page