top of page
  • redakcja51

BGK udzielił wsparcia polskim przedsiębiorcom 100 tysięcy razy

Do dziś Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił wsparcia polskim przedsiębiorcom 100 tysięcy razy, a skala tej pomocy to ponad 72 mld zł finansowania wygenerowanego dla gospodarki. To dowód na elastyczność w spełnianiu oczekiwań i szybkość oraz sprawność działania polskiego banku rozwoju.


Misją Banku Gospodarstwa Krajowego, która w okresie kryzysu nabrała szczególnego znaczenia, jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego całego kraju. W realizacji tej misji niezwykle ważne są szybkość i skuteczność działania, ścisła współpraca z całym sektorem bankowym, a także wsłuchiwanie się w potrzeby zgłaszane przez firmy, np. problem z utrzymaniem płynności finansowej, a następnie oferowanie konkretnego wsparcia.

„Po rozwiązania Banku Gospodarstwa Krajowego i sektora finansowego przedsiębiorcy sięgnęli ponad 100 tysięcy razy. Dzisiaj możemy ogłosić, że podpisaliśmy 100 tysięcy umów, a łączna wartość zabezpieczona instrumentami finansowymi dostarczonymi przez BGK to ponad 72 mld zł” - deklaruje Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK.


BGK dopasowuje programy do wciąż zmieniającej się sytuacji. Przygotowując lub zmieniając dotychczasowe rozwiązania, bierze pod uwagę m.in. to, które branże mogą potrzebować największej pomocy. W 2020 roku zaproponował wszystkim przedsiębiorcom, niezależnie od wielkości czy branży, kilkanaście programów pomocowych.


BGK, dzięki gwarancjom, znacząco zwiększa szansę przedsiębiorców na uzyskanie kredytu, wspiera ich rozwój i wzmacnia konkurencyjność na rynku. Pod względem zabezpieczonej kwoty kredytu gwarancje de minimis to najpopularniejszy instrument wsparcia dla MŚP. Skuteczność działań BGK potwierdzają również badania gwarancji Biznesmax, które wyraźnie wskazują, że połowa firm korzystających z kredytów z gwarancją Biznesmax, utrzymała płynność finansową oraz uniknęła dzięki nim zwolnień lub je ograniczyła.

Wśród programów pomocowych znalazły się również dwa zupełnie nowe programy gwarancyjne, które wymagały notyfikacji przez Komisję Europejską. Pierwszy to program gwarancji płynnościowych z utworzonego w tym celu Funduszu Gwarancji Płynnościowych dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Drugi to unikatowy na skalę Unii Europejskiej program gwarancji spłaty limitu faktoringowego dla wszystkich przedsiębiorstw, bez względu na ich wielkość.


„To wspólna praca z firmami faktoringowymi pozwoliła wypracować kolejny produkt jak gwarancje faktoringowe - ogromnie ważny instrument zapewniający płynność firm. Program wypracowany wspólnie z firmami faktoringowymi cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców. Kolejne rozwiązanie jest przygotowywane wspólnie z firmami leasingowymi” - mówi Beata Daszyńska-Muzyczka.


Polski bank rozwoju nie ustaje w działaniach pomocowych i wciąż przygotowuje programy do zmieniającej się sytuacji. „Program leasingowy stanowi doskonałe uzupełnienie wielu rozwiązań, którymi dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Fantastyczna współpraca banków, firm faktoringowych i firm leasingowych pozwala tworzyć nowe instrumenty, nowe produkty, nowe rozwiązania dostarczane do przedsiębiorców” - deklaruje prezes BGK.


Źródło informacji: BGK

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page