top of page
  • Zdjęcie autoraRedaktor

Covid-19: nadzwyczajne środki pomocy unijnym rolnikom i rybakom

UE zatwierdziła środki nadzwyczajne, aby pomóc rolnikom i rybakom dotkniętym pandemią koronawirusa. Aby uniknąć zakłóceń w dostawach żywności, UE podjęła pilne działania w celu wsparcia producentów żywności.


  1. Główne problemy, przed którymi stoją producenci żywności Podczas gdy opóźnienia w transgranicznym przepływie towarów rolnych zostały rozwiązane poprzez wprowadzenie tzw. Zielonych pasów ruchu, które pozwalają na ruch pojazdów przewożących towary o znaczeniu krytycznym, sektory akwakultury, rolnictwa i ryb nadal mają poważne trudności. Producenci żywności borykają się z niedoborami siły roboczej spowodowanymi zawieszeniem swobodnego przepływu pracowników sezonowych, na których w dużej mierze polegają. Komisja Europejska stwierdziła, że ​​można ich uważać za kluczowych pracowników, ale, co zrozumiałe, wielu z nich boi się pracować. Spowodowana tym niższa produkcja może z kolei mieć wpływ na ceny. Ponadto sektor rolny stracił głównych klientów z powodu zamknięcia hoteli i restauracji. Wsparcie dla rybaków i akwakultury Podczas sesji plenarnej 17 kwietnia eurodeputowani zatwierdzili pomoc finansową dla najbardziej dotkniętych społeczności rybackich i hodowców akwakultury. Rybołówstwo boryka się z trudnościami logistycznymi w portach, podwyższonymi cenami transportu produktów rybnych, ograniczeniami handlowymi z krajami spoza UE, załamaniem cen, utratą rynków, obawami dotyczącymi bezpieczeństwa załogi i ograniczonymi możliwościami rotacji załogi z powodu kwarantanny. Szereg środków nadzwyczajnych pomoże sektorom, w tym zwiększenie możliwości pomocy państwa i wprowadzenie środków wsparcia za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, który zostanie uelastyczniony. Kraje UE będą mogły udzielać wsparcia: - Rybakom za czasowe zaprzestanie działalności połowowej - Rolnikom zajmującym się akwakulturą w celu czasowego zawieszenia lub ograniczenia produkcji - Organizacjom producentów do czasowego przechowywania produktów rybołówstwa i akwakultury W jaki sposób UE pomaga rolnikom? 15 kwietnia parlamentarna komisja rolnictwa z zadowoleniem przyjęła plany Komisji dotyczące pomocy dla sektora rolno-spożywczego, ale wezwała do bardziej ukierunkowanych działań, w tym środków rynkowych, takich jak prywatne przechowywanie. Posłowie wezwali również do uruchomienia rezerwy kryzysowej, aby pomóc walczącym sektorom rolnym, i stwierdzili, że polityka rolna UE będzie potrzebować odpowiedniego długoterminowego wsparcia budżetowego w okresie po Covid. Jednym ze środków jest realokacja niewykorzystanych funduszy rolnych na walkę ze skutkami kryzysu na obszarach wiejskich. Bardziej elastyczny i uproszczony europejski fundusz rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich pozwoli na udzielanie pożyczek lub gwarancji na sprzyjających warunkach, takich jak bardzo niskie stopy procentowe lub korzystne harmonogramy płatności, na pokrycie kosztów operacyjnych do 200 000 EUR. Komisja zaproponowała również ograniczenie liczby fizycznych kontroli w gospodarstwach, przedłużenie terminu składania przez rolników wniosków o płatności bezpośrednie i płatności na rozwój obszarów wiejskich o jeden miesiąc do 15 czerwca 2020 r. Oraz zwiększenie zaliczek na te płatności od połowy października . W odniesieniu do pracowników sezonowych, którzy są kluczowi do sadownictwa, pielęgnacji i zbiorów, kraje UE zachęca się do traktowania ich jako pracowników krytycznych, wymiany informacji o ich potrzebach i zapewnienia im płynnego przekraczania granic.4 wyświetlenia0 komentarzy

コメント


bottom of page