top of page
  • redakcja51

EIG zawiera z Aramco umowę w sprawie infrastruktury o wartości 12,4 mld USD

Konsorcjum pod przywództwem EIG będzie mieć 49-procentowy udział w nowo powstałej spółce - Aramco Oil Pipelines Co., z ważnym przez 25 lat prawem do opłat taryfowych za ropę transportowaną za pośrednictwem sieci stabilizowanych rurociągów naftowych Aramco.

Jedna z największych na świecie transakcji z zakresu infrastruktury energetycznej.

WASZYNGTON--(BUSINESS WIRE)-- EIG, czołowy inwestor instytucjonalny w globalny sektor energetyczny i jeden z wiodących na świecie inwestorów w infrastrukturę, ogłosił dziś zawarcie umowy leasingu i leasingu zwrotnego z koncernem Saudi Arabian Oil Co. („Aramco”), w ramach której konsorcjum inwestorów pod przywództwem EIG uzyska 49-procentowy udział w nowo utworzonym podmiocie Aramco Oil Pipelines Company („Aramco Oil Pipelines”), z ważnym przez 25 lat prawem do opłat taryfowych za ropę transportowaną za pośrednictwem sieci stabilizowanych rurociągów naftowych Aramco. Wartość transakcji wynosi około 12,4 mld USD, przy czym Aramco będzie posiadać pozostałe 51% udziałów w nowym podmiocie, co wskazuje na całkowitą wartość kapitałową Aramco Oil Pipelines na poziomie około 25,3 mld USD.

Sieć rurociągów, która obejmuje wszystkie istniejące i przyszłe stabilizowane rurociągi naftowe Aramco w Królestwie Arabii Saudyjskiej, łączy pola naftowe z sieciami niższego szczebla. Sieć rurociągów transportuje 100% ropy naftowej Aramco wydobywanej w Królestwie na podstawie Umowy Koncesyjnej.

W ramach transakcji Aramco wydzierżawi Aramco Oil Pipelines prawa do korzystania z sieci stabilizowanych rurociągów naftowych, zaś Aramco Oil Pipelines przekaże Aramco wyłączne prawo do korzystania, przesyłu, eksploatacji i konserwacji sieci rurociągów przez okres 25 lat w zamian za kwartalną taryfę uzależnioną od wielkości wydobycia, płatną przez Aramco. Taryfa będzie obwarowana zobowiązaniami dotyczącymi minimalnej wielkości dostaw. Aramco przez cały ten okres zachowa tytuł prawny do sieci rurociągów i kontrolę operacyjną nad nią, a także przejmie całe ryzyko związane z kosztami operacyjnymi i kapitałowymi. Transakcja nie nałoży żadnych ograniczeń w kwestii faktycznej wielkości produkcji ropy naftowej przez Aramco, która podlega decyzjom produkcyjnym wydawanym przez Królestwo.

„To wyjątkowa szansa dla inwestorów EIG i jesteśmy dumni, że możemy partnerować Aramco w realizacji tego ogromnego globalnego przedsięwzięcia infrastrukturalnego - powiedział R. Blair Thomas, prezes i dyrektor generalny EIG. - Przedmiotowa transakcja doskonale wpisuje się naszą filozofię inwestowania w wysokiej jakości aktywa z uwzględnieniem opartych na postanowieniach umowy przepływów gotówkowych w obrębie infrastruktury o kluczowym znaczeniu. Cieszymy się z nawiązania długofalowego partnerstwa z Aramco i możliwości zapewnienia wartości naszym inwestorom w ramach tej przełomowej inwestycji”.

Amin H. Nasser, prezes i dyrektor generalny Aramco, powiedział: „Ta przełomowa transakcja stanowi duży krok naprzód w realizacji naszego programu optymalizacji oferty. Korzystamy tym samym z nowych możliwości, które są również strategicznie powiązane z uruchomionym w ostatnim czasie przez Królestwo programem Shareek. Silna struktura kapitałowa Aramco zostanie dodatkowo wzmocniona dzięki zawartej umowie, co z kolei przyczyni się do zmaksymalizowanania zwrotów z inwestycji naszych udziałowców. Ponadto nasi wieloletni partnerzy w tym projekcie zyskają korzyści związane z inwestowaniem w jedną z najpotężniejszych infrastruktur energetycznych na świecie. Idąc naprzód, będziemy nadal poszukiwać możliwości wpisujących się w naszą strategię tworzenia długotrwałej wartości”.

Oczekuje się, że transakcja zostanie zamknięta tak szybko, jak to będzie możliwe, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia, w tym wszelkich wymaganych zgód regulacyjnych dotyczących kontroli fuzji i powiązanych zgód regulacyjnych.

HSBC Bank plc pełnił rolę doradcy finansowego dla EIG w związku z transakcją, zaś EIG korzystał z porady prawnej Latham & Watkins.

EIG

Spółka EIG jest czołowym inwestorem instytucjonalnym w globalny sektor energetyczny, który wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. zarządza kapitałem w wysokości 22,0 mld dolarów. EIG specjalizuje się w prywatnych inwestycjach w infrastrukturę energetyczną i związaną z energetyką w skali globalnej. W ciągu 39-letniej historii spółki EIG zainwestowała ona ponad 34,9 mld dolarów w sektor energetyczny w ramach 365 projektów lub spółek w 36 krajach na sześciu kontynentach. Wśród klientów EIG znajduje się wiele czołowych systemów emerytalnych, firm ubezpieczeniowych, funduszy specjalnych powstałych z darowizny, fundacji i państwowych funduszy majątkowych w USA, Azji i Europie. EIG ma siedzibę w Waszyngtonie oraz oddziały w Houston, Londynie, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kongu i Seulu. Więcej informacji pod adresem: www.eigpartners.com.

Aramco

Aramco jest globalną, zintegrowaną firmą energetyczno-chemiczną. Kieruje się swoim podstawowym przekonaniem, że energia stanowi szansę. Począwszy od produkcji około 1/8 baryłek w ramach światowych zasobów ropy naftowej po rozwój nowych technologii energetycznych, jej globalny zespół dąży do tego, by wywierać znaczący wpływ w ramach wszystkich podejmowanych działań. Firma koncentrujemy się na tym, aby jej zasoby były bardziej niezawodne, zrównoważone i użyteczne, co z kolei pomaga jej promować stabilność i długofalowy wzrost na całym świecie. www.aramco.com.
1 wyświetlenie0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page