top of page
  • redakcja51

EURACTIV:Europejczycy chcą wzmocnienia roli UE w zarządzaniu kryzysowym

Autor: Paulina Borowska

Europejczycy chcą większej roli UE w zarządzaniu kryzysowym. Oczekują także, że ich głos będzie bardziej brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji na szczeblu europejskim, wynika z nowego Eurobarometru pt. „Przyszłość Europy”, zleconego przez Parlament Europejski i Komisję Europejską.
Specjalny sondaż opublikowano tuż przed rozpoczęciem Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Wczoraj (9 maja) w Parlamencie Europejskim odbyła się uroczysta inauguracja tego wydarzenia.

Inicjatywa – zaproponowana przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona – ma zapewnić Europejczykom więcej możliwości wpływania na to, czym zajmuje się Unia i w jaki sposób służy ona swoim obywatelom.

Badanie w sprawie przyszłości Europy przeprowadzone zostało na przełomie października i listopada ubiegłego roku i uwzględniono w nim ponad 27 tys. odpowiedzi respondentów z państw członkowskich UE.


Co Europejczycy sądzą o Konferencji?

Z badania wynika, że większość Europejczyków (76 proc.) uważa, że Konferencja w sprawie przyszłości Europy będzie miała pozytywny wpływ na rozwój demokracji wewnątrz UE. 83 proc. badanych osób twierdzi, że konferencja powinna szczególnie angażować młodych uczestników w celu promowania nowych pomysłów. Połowa badanych deklaruje chęć włączenia się w aktywności powiązane z konferencją.

81 proc. ankietowanych zgadza się, że jednym z priorytetów inicjatywy powinno być określenie skutecznego sposobu radzenia sobie przez UE z kryzysami, takimi jak pandemia COVID-19. 38 proc. respondentów zgadza się z tym zdecydowanie.

Z Eurobarometru z lutego br. wynikało bowiem, że spora część obywateli UE była krytyczna w ocenie sytuacji w związku z odbudową gospodarczą po pandemii na poziomie europejskim, ponieważ 45 proc. uważało, że „wszystko idzie w złym kierunku”.

Z kolei w kwietniu zeszłego roku obywatele UE wyrażali niezadowolenie z tego jak Wspólnota radzi sobie z tym wyzwaniem i aż 69 proc. respondentów skłonna była zaakceptować większe kompetencje UE w zwalczaniu kryzysu.


Jak Europejczycy postrzegają przyszłość UE?

Sześciu na dziesięciu respondentów deklaruje, że kryzys spowodowany pandemią koronawirusa sprawił, że zaczęli zastanawiać się nad przyszłością Unii Europejskiej. Mimo tego 65 proc. respondentów zgadza się, że Unia jest miejscem stabilności w niespokojnym świecie.

Za największe atuty UE badani uważają poszanowanie demokracji, praw człowieka i praworządności oraz jej siłę gospodarczą, przemysłową i handlową.

Największym wyzwaniem według Europejczyków są zmiany klimatyczne i problemy związane ze środowiskiem, a także terroryzm i zagrożenia powiązane ze zdrowiem.

Respondenci wskazali, że najbardziej pomocnym dla przyszłości Europy byłyby porównywalny poziom życia między państwami członkowskimi UE, większa solidarność między nimi, wspólna polityka zdrowotna i porównywalne standardy w zakresie edukacji.

Aż 92 proc. badanych uważa, że ich głos powinien być bardziej brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości Europy. Ponad połowa (55 proc.) „zdecydowanie zgadza się” z tym stwierdzeniem.

Głosowanie w wyborach europejskich jest postrzegane przez Europejczyków jako najlepszy sposób upewnienia się, że ich głos będzie brany pod uwagę w procesie decyzyjnym na szczeblu unijnym.


Co na temat przyszłości Europy sądzą Polacy?

Podobnie jak pozostali Europejczycy, Polacy w aż 90 proc. uważają, że głos obywateli powinien być bardziej brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości projektu europejskiego. Ten sam odsetek naszych rodaków wskazuje, że nadal jest wiele do zrobienia w zakresie wzmacniania demokracji w UE.

Podobne odpowiedzi padają, jeśli chodzi o postrzeganie Konferencji w sprawie przyszłości Europy. 77 proc. ankietowanych Polaków uważa, że przyczyni się ona do postępu w zakresie demokracji w Unii. 42 proc. respondentów twierdzi jednak, że nie będzie miała znaczącego wpływu i nie zmieni wiele w Europie.

Dla Polaków największym atutem Wspólnoty jest poziom życia jej obywateli i wskazują tę cechę częściej niż pozostali Europejczycy (33 proc. w porównaniu do 23 proc. Europejczyków). Średnią unijną przewyższają takżeródł wskazując na kwestie, takie jak systemy opieki społecznej w państwach członkowskich oraz jakość infrastruktury w UE.

Za największe wyzwania dla Europy mieszkańcy Polski wskazują przede wszystkim zagrożenia powiązane ze zdrowiem (50 proc., w porównaniu do 37 proc. pozostałych obywateli UE) i zmiany klimatyczne (32 proc. w porównaniu do 45 proc. pozostałych obywateli UE).


0 wyświetleń0 komentarzy

Kommentare


bottom of page