top of page
  • Zdjęcie autoraRedaktor

Korzystniejszy sposób rozliczania odpadów pozwoli zaoszczędzić gminom ok. 900 mln zł

Sejm w czwartek poparł poprawki Senatu do noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe przepisy mają pozwolić gminom rozliczyć się z odpadów za 2020 r. w korzystniejszy dla nich sposób.


Niższa izba parlamentu poparła cztery poprawki, jakie do noweli zaproponował Senat. Jedna z nich stanowiła, że nowe przepisy wejdą w życie z dniem 31 grudnia 2020 roku. Pierwotnie część przepisów miała zacząć obowiązywać po 14 dniach od dnia ogłoszenia ustawy. Kolejna ze zmian popartych przez Sejm, pozwala na zawieszenie poboru kar od gmin, które nie wywiązały się z uzyskania odpowiedniego poziomu recyklingu odpadów.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Nowela ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to – jak wyjaśniał wcześniej resort klimatu i środowiska – inicjatywa pilna. Ma ona pozwolić samorządom, w korzystniejszy dla siebie sposób rozliczyć się z odpadów za 2020 rok.

Zgodnie z nowelą, gminy za 2020 rok będą rozliczały się z recyklingu metodą odnoszącą się do czterech frakcji odpadów, a nie wszystkich wytworzonych, dzięki czemu będą mogły wykazać wyższy poziom ich zagospodarowania. Zgodnie z prawem gminy są zobowiązane do osiągnięcia za 2020 r. 50 proc. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych liczonego w stosunku do wszystkich odpadów komunalnych.

Gminy za 2020 r. będą obliczały poziom recyklingu w odniesieniu do czterech frakcji odpadów (papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła), czyli tak jak do tej pory. Według ministerstwa korzystniejszy sposób rozliczania odpadów pozwoli zaoszczędzić gminom ok. 900 mln zł na karach, które musiałby zapłacić.

Zgodnie z nowym prawem, metoda liczona do wszystkich wytworzonych odpadów zacznie być stosowana do obliczeń za 2021 r.

1 wyświetlenie0 komentarzy

Comments


bottom of page