top of page
  • Zdjęcie autoraRedaktor

Tylko 20% lasów w Polsce należy do prywatnych podmiotów

Zaktualizowano: 3 maj 2020

Michał Woś twierdzi, że 1/3 powierzchni kraju to są lasy (…). I zdecydowana z tych 9 mln hektarów, ponad 7,5 to są lasy państwowe w Polsce. Lasy publiczne stanowią 80,7 procenta wszystkich lasów w Polsce.


Informacje o powierzchni lasów w Polsce podaje m.in. Główny Urząd Statystyczny. Najnowszy Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2019 prezentuje dane z 2018 roku. Obecnie powierzchnia lasów w Polsce ogółem wynosi 9255 tys. ha, w tym 7467 tys. ha ma charakter publiczny (nie są własnością prywatną). Natomiast lesistość kształtuje się na poziomie 29,6 procenta (s. 36). Ponieważ podane przez Michała Wosia dane mieszczą się w granicy błędu, wypowiedź uznajemy za prawdziwą. Lesistość jest definiowana przez GUS jako stosunek procentowy powierzchni lasów do ogólnej powierzchni geodezyjnej kraju (s. 34). Oznacza to, że 29,6 procenta całego terytorium Polski pokrywają lasy. Całkowita powierzchnia lasów w Polsce wynosi 9,3 mln ha. Powierzchnia lasów publicznych, których właścicielem jest Skarb Państwa, to 7,5 mln ha (z czego w zarządzie Lasów Państwowych jest 7,1 mln ha, parki narodowe to 0,2 mln ha, a 0,03 mln ha znajduje się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa). Można uznać, że wypowiedziane przez ministra Wosia słowa „zdecydowana z tych 9 ha, 7,5 to są lasy państwowe” odnoszą się do tych danych.W 2014 roku Platforma Obywatelska proponowała prywatyzację lasów państwowych.

0 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page