top of page
  • Zdjęcie autoraRedaktor

Na SGGW powstało Centrum Edukacji o OZE

Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej OZE na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Wilanów-Obory, umożliwi rozwój prac badawczych prowadzonych przez studentów i pracowników naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Z nowych rozwiązań skorzystają też przedsiębiorcy. Obiekt SGGW będzie samowystarczalny energetycznie, wyposażony m.in. w biogazownię, i wyeliminuje społeczny problem, którym jest unoszący się w okolicy odór obornika.


Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie inicjatywy SGGW odbyło się 5 lutego 2021 r. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej OZE pochłonie prawie 2,5 mln zł, przy czym ponad 2,1 mln zł będzie pochodzić z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Edukacja ekologiczna”. Baza edukacyjna powstanie w dwa lata, bo zakończenie realizacji przedsięwzięcia zaplanowano z końcem 2022 r.


„Odnawialne źródła energii to technologie, które wciąż są rozwijane, badane i udoskonalane. Służą nie tylko planecie, hamując zmiany klimatu przez zmniejszanie emitowanego CO2, ale mają ułatwiać nasze życie i obniżać koszty, które ponosimy. Fotowoltaika oraz biopaliwa to rozwiązania, które bardzo szybko zyskują popularność w Polsce. Właśnie dlatego edukacja ekologiczna w tym zakresie jest tak ważna” – mówił o projekcie minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

„Mam nadzieję, że dzięki działalności Centrum Edukacji Ekologicznej OZE studenci będą mogli nabyć praktyczne umiejętności w perspektywicznej dziedzinie, rolnicy i przedsiębiorcy zdobędą wiedzę i poznają narzędzia umożliwiające wykorzystywanie wszystkich zasobów, jakich dostarcza nam natura, a mieszkańcy Mazowsza w przystępny sposób dowiedzą się jak wszyscy wspólnie możemy dążyć do niezależności energetycznej. Inwestycję docenią na pewno okoliczni mieszkańcy, którzy zostaną uwolnieni od przykrego zapachu oraz zanieczyszczania pobliskiego jeziorka” – zaznaczył wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Przedsięwzięcie obejmie budowę: instalacji demonstracyjnej do produkcji biogazu z naturalnych substratów organicznych, układu kogeneracyjnego produkującego ciepło i energię elektryczną z biogazu oraz instalacji fotowoltaicznej PV z baterią akumulatorów zasilającej w energię elektryczną Centrum i kompleks RZD Obory. W planach jest ograniczenie do minimum zapotrzebowania na energię elektryczną z lokalnej sieci elektroenergetycznej i zapewnienie samowystarczalności energetycznej obiektów. „Kwestia zmian technologicznych OZE jest dynamiczna i dostęp do wiedzy, możliwość badań, a także rozwijania przez polskich naukowców rozwiązań w tym zakresie jest naszym priorytetem. Tym bardziej cieszę się, że Narodowy Fundusz dostrzega i wspiera takie przedsięwzięcia, jak inicjatywa uczelni SGGW” – dodał pełnomocnik rządu ds. OZE, wiceminister Ireneusz Zyska. „Głównym celem realizacji projektu jest kształtowanie świadomości ekologicznej studentów SGGW, uczniów, młodzieży i lokalnej społeczności. W ramach projektu powstanie Centrum Edukacyjne z zapleczem, gdzie studenci oraz pracownicy naukowi będą mogli prowadzić prace badawczo–rozwojowe, a ich wyniki będą wykorzystywane przez przedsiębiorców” – powiedział rektor SGGW prof. Michał Zasada. „Program NFOŚiGW „Edukacja ekologiczna”, w ramach którego finansujemy inicjatywę SGGW, to nie tylko ponad 200 mln zł w perspektywie ostatnich 5 lat na działania edukacyjne, ale przede wszystkim ogromna, pozytywna zmiana mentalności Polaków, przez wzrost świadomości i wiedzy w kluczowych kwestiach naszego życia: dotyczących m.in. powietrza, którym oddychamy, wody, którą pijemy czy przyrody, która nas otacza. W ramach tych środków sfinansowaliśmy m.in. kilkanaście centrów edukacyjnych w całej Polsce; na terenie parków narodowych, lasów państwowych, zarówno największych miast, jak i tych mniejszych” – prezes NFOŚiGW Maciej Chorowski.

O projekcie

Centrum Edukacji Ekologicznej OZE powstanie na terenie gospodarstwa Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Wilanów-Obory, należącego do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (gmina Konstancin-Jeziorna, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie). W ramach projektu planowana jest budowa zaplecza laboratoryjno-dydaktycznego, gdzie mieszkańcy, studenci, uczniowie i młodzież będą mogli w sposób bezpośredni zapoznać się z procesami zachodzącymi w instalacjach wytwarzających energię z OZE. Zakłada się również, że w Centrum Edukacyjnym studenci oraz pracownicy naukowi, będą mogli prowadzić prace badawczo-rozwojowe. Centrum będzie też otwarte dla osób z zewnątrz. Uruchomienie instalacji pilotażowej produkującej biogaz oraz instalacji PV, umożliwi produkcję energii elektrycznej i ciepła na cele zaopatrzenia całego kompleksu RZD Obory. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do rozwiązania problemu dotyczącego odoru z prowadzonej przez SGGW hodowli bydła. Dzięki instalacji biogazowej, obornik i gnojowica wytwarzane w RZD Obory będą wykorzystywane do produkcji ekologicznego paliwa, tj. biogazu rolniczego.

Modernizacja infrastruktury, wchodzącej w skład RZD Obory, obejmuje również dwa zbiorniki na gnojowicę, utwardzenie placu i dobudowanie niezbędnych zbiorników fermentacji do uruchomienia instalacji pokazowej elektrociepłowni na biogaz wraz z układem kogeneracyjnym i instalacją PV. Dodatkowo zostanie wykonana instalacja do przygotowania nawozu organicznego z pozostałości pofermentacyjnej, wraz z jego dystrybucją z wykorzystaniem wozu asenizacyjnego. Będzie to instalacja demonstracyjna, której przekaz edukacyjny dotyczy sposobu konwersji odnawialnych źródeł i zmniejszenia zużycia paliw tradycyjnych, np. oleju napędowego. Wyposażenie instalacji w monitoring online, ściany przeźroczyste i ścieżki edukacyjne ułatwią realizację programu edukacyjnego Centrum oraz zapewnią dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

3 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page