top of page
  • Zdjęcie autoraRedaktor

PAP: Wdrożenie TARGET2 w trzech bankachPo kilku latach intensywnych prac Eurosystem zakończył projekt integracji platform rozliczeń pieniężnych TARGET2 oraz rozrachunku papierów wartościowych TARGET2 Securities. Odbyło się to w weekend 18-19 marca 2023 roku. Firma HEUTHES jako dostawca oprogramowania uczestniczyła w tym ogólnoeuropejskim procesie wdrożeniowym.

System TARGET2 został wdrożony do bankowości w 2008 roku, jako narzędzie do przeprowadzania rozliczeń transakcji wysokokwotowych brutto w czasie rzeczywistym oraz realizacji rozrachunku zewnętrznych systemów sesyjnych procesujących płatności detaliczne w ramach izb rozliczeniowych, a także rozliczeń systemów rozrachunku papierów wartościowych. TARGET2 zaoferował możliwość bezpośredniego kierowania płatności nominowanej w EUR do dowolnego banku w UE (a także do niektórych banków poza nią). Pozwoliło to skutecznie ograniczyć czas i koszty realizacji płatności, wypierając dotychczasowe, droższe i nie tak szybkie, rozwiązania oparte o bankowość korespondencką. W efekcie banki zyskały możliwość szerszego oferowania klientom płatności pilnych, realizowanych w ciągu od kilku do kilkudziesięciu minut.

Autorskie rozwiązanie HEUTHES: MULTICENTAUR PAYMENT HUB stanowiące narzędzie integracji banku z zewnętrznymi systemami rozliczeniowymi oraz procesujące płatności wewnętrzne banku, zostało wyposażone w obsługę kanału TARGET2 już w 2010 roku. Pierwszym bankiem, w którym zostały wdrożone przelewy TARGET2 był Bank Pekao S.A., potem system został wprowadzony do sektora bankowości spółdzielczej: w 2017 r. w Zrzeszeniu BPS S.A. (około 300 BS) oraz w 2020 r. Zrzeszeniu SGB S.A. (około 200 BS).

Konieczność nieustannego podnoszenia bezpieczeństwa krytycznego elementu infrastruktury rynkowej, jakim stał się TARGET2, w połączeniu z dążeniem do większej konkurencyjności wśród dostawców usług sieciowych, a także rozszerzeniem zakresu przekazywanych danych w celu realizacji właściwego raportowania, stanęły u podstaw strategicznej decyzji Eurosystemu o konieczności budowy zintegrowanej platformy Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway. Strategiczna decyzja zdefiniowana w „Vision 2020” przed kilkoma laty, stała się faktem w marcu br.

Zintegrowana platforma TARGET zapewnia w jednym miejscu dostęp do poszczególnych usług, w tym przede wszystkim:

• T2 - usługi związane z rozrachunkiem w czasie rzeczywistym płatności brutto (RTGS) w EUR (poprzednio realizowane w systemie TARGET2) oraz rozrachunek systemów zewnętrznych (np. płatności SEPA w systemie Euro Elixir),

• T2S - usługi wspierające rozrachunek papierów wartościowych (w miejsce systemu TARGET2Securities),

• TIPS - usługi związane z rozrachunkiem płatności natychmiastowych w EUR.

Jednolita platforma oferuje zwiększoną odporność cybernetyczną i optymalizuje wykorzystanie płynności: użytkownicy mogą sterować, zarządzać i monitorować płynnością pieniądza banku centralnego we wszystkich usługach TARGET. Harmonizację uzyskuje się poprzez przejście na standard wiadomości ISO 20022, a także użycie zestawu wspólnych komponentów, które są jednorodne dla wszystkich usług TARGET, przynosząc uczestnikom dalsze oszczędności.

Podążając za zmianami technologicznymi Eurosystemu, HEUTHES przygotował i dostarczył swoim klientom niezbędne aktualizacje MULTICENTAUR PAYMENT HUB, zapewniając płynne przejście na komunikację z TARGET w nowej odsłonie. Wykonane modyfikacje objęły m.in. zmianę formatu komunikatów z MT na MX (przejście na ISO 20022), monitorowanie płynności w walucie euro na rachunku głównym platformy (MCA) oraz rachunkach dedykowanych poszczególnym usługom (rachunki DCA) oraz znaczącą rozbudowę modułu reklamacyjnego. Warto podkreślić, że MULTICENTAUR został w standardzie wyposażony w dodatkowy mechanizm kryptograficzny podpisujący komunikaty wychodzące do TARGET oraz weryfikujący poprawność podpisów dla komunikatów przychodzących. Proces jest realizowany w pełni automatycznie, poprzez wykonywane „w tle” wywołania funkcji Api Swift Alliance Gateway, bez angażowania operatora. Implementacja takiego mechanizmu w MULTICENTAUR pozwoliła na istotne ograniczenie kosztów niezbędnych dodatkowych licencji dla naszych klientów. Tym samym HEUTHES po raz kolejny udowodnił, że jest solidnym, kompetentnym partnerem, zapewniającym swoim klientom rozwiązania na najwyższym poziomie technologicznym, zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi i wspierające proces zmian.

Wraz z wdrożeniem zintegrowanego systemu TARGET otwierają się dla banków w Polsce możliwości uruchomienia płatności natychmiastowych w EUR z rozrachunkiem na tej platformie. Natomiast użycie standardu ISO20022 sprawi, że takie wdrożenia będą mogły być realizowane sprawnie i szybko. Kierunek rozwoju wyznaczany standardem ISO20022 będzie miał wkrótce także przełożenie na inne kanały płatności. Do 2025 roku mają zostać przeniesione do niego przelewy przesyłane w ramach bankowości korespondenckiej w sieci SWIFT, podobnie jak płatności SORBNET2 w obszarze płatności krajowych.

Firma HEUTHES z satysfakcją odnotowała zadowolenie swoich klientów ze sprawnego wdrożenia projektu w czasie jednego weekendu. Ta międzynarodowa operacja wdrożeniowa, zakończona sukcesem odbyła się z udziałem pracowników banków i programistów HEUTHES. Jesteśmy zadowoleni ze sposobu w jaki układała się współpraca pomiędzy bankami i naszym zespołem. Po udanej implementacji systemu TARGET2 w Pekao SA oraz dwóch zrzeszeniach (SGB SA i BPS SA) z ponad pięciuset bankami spółdzielczymi, HEUTHES (od 34 lat na rynku) po raz kolejny udowodnił, że jest firmą która w dziedzinie najnowszych technologii jest w stanie zrealizować nawet najbardziej skomplikowany projekt zarówno w Polsce jak i za granicą.

Więcej informacji na stronie www.heuthes.pl.

Źródło informacji: HEUTHES Sp. z o.o.

1 wyświetlenie0 komentarzy

Comments


bottom of page