top of page
  • Zdjęcie autoraRedaktor

Pozwolenie na budowę od września podlega usprawnieniu - rząd PiS wprowadza nowoczesne technologie

Każdy kto kiedykolwiek miał styczność z uzyskiwaniem pozwolenia na budowę wie, jak wiele dokumentacji i biurokracji wymaga ten proces. Ministerstwo Rozwoju pod rządem PiS wprowadza pilotażowo system cyfrowej obsługi inwestycji. Na tej podstawie na koniec roku proces uzyskiwania pozwolenia na budowę może skrócić się nawet o połowę.


Sektor budowlany, w szczególności sektor budownictwa mieszkaniowego jest kluczowy dla uzyskania wskaźników gospodarczych, które pozwolą zminimalizować negatywne skutki kryzysu spowodowanego pandemią.

Aktualna sytuacja pandemiczna wymusiła przyspieszenie cyfryzacji i rozwiązań cyfrowych usprawniających funkcjonowanie państw. Digitalizacja stała się warunkiem prawidłowego funkcjonowania procesów w każdym sektorze. Paperless jest priorytetm w pandemii.

Cel horyzontalny, jaki został ustanowiony przez rząd PiS, w tym zwłaszcza polityka otwartych danych przyjęta w 2016 roku, zakładająca udostępnianie gromadzonych danych publicznych, ma stanowić znaczne ułatwienie dla obywateli, co bezpośrednio przekłada się na możliwość wzrostu wielu sektorów gospodarczych. W ramach tego działania prowadzone są działania dotyczące cyfryzacji procesu budowlanego, w oparciu o dwa kroki

1. Nowelizacja prawa geodezyjnego, zakładająca dostępność danych bez opłaty dla wszystkich, oraz skrócenie pracy geodetów o 2/3 poprzez usprawnienia i automatyzację

2. Cyfryzacja formularzy – w tym wypadku od początku sierpnia 2020 startuje pilotaż, dzięki któremu pierwsze osiem z dwudziestu formularzy będzie można pobrać elektronicznie. Przepisy są w trakcie ustalania, proces legislacyjny planowo zakończyć ma się do końca września i wtedy ma zacząć funkcjonować system paperless, czyli możliwość składania całości dokumentacji online wraz z podpisem kwalifikowanym.

Kamieniem milowym projektu cyfryzacji budowlank ma być koniec 2020 roku, kiedy to nastąpi wdrożenie wszystkich formularzy w procesie budowlanym wraz z komunikacją projektową. Cały proces składania dokumemntacji wnioskującej o uzyskanie pozwolenia na budowę odbywał się będzie online.

W 2019 wydano 150 000 pozwoleń na budowę, które dostarczane były osobiście przez interesariusza, a następnie wymagały osobistego kontaktu z urzędnikami dla potwierdzenia danych. Celem projektu cyfryzacji budowlanki jest automatyzacja, aby kompletny projekt budowlany składany był cyfrowo. Statystycznie projekt budowlany wymaga korekt, które generują konieczność tworzenia dodatkowej papierowej dokumentacji, co znowu wiąże się z nadmierną biurokracją.

Cel pilotażu

Ministerstwo Rozwoju będzie w pilotażu zbierało listę potrzeb od architektów zgodnie z rożnymi formatami projektów budowlanych, przygotowywanymi na rożnych programach, wiec jest to wyzwanie informatyczne. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego będzie prowadził pilotaż od 3 sierpnia 2020 roku w wybranych gminach. Na stronie internetowej GUNB będą dostępne formularze.

0 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page