top of page
  • redakcja51

Prawo.pl: zwolnienia ze składek ZUS podczas pandemii korzystne dla firm

W czasie pandemii COVID wśród rozwiązań dostępnych w Polsce w ramach tarcz antykryzysowych najkorzystniejsze było zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne. Firmy doceniły także świadczenia oferowane w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - wynika z kolejnej edycji raportu Mazars, na które powołuje się portal Prawo.pl.Dziewiąta edycja przewodnika podatkowego CEE, opracowanego przez międzynarodową firmę audytorską i konsultingową Mazars, zawiera przegląd reżimów podatkowych w 21 krajach. Publikacja z 2021 r. koncentruje się na kosztach pracy, podatkach pośrednich, a także różnych aspektach opodatkowania przedsiębiorstw i cen transferowych.

Globalna pandemia wywołała kilka zmian w systemach podatkowych w regionie. Raport skupia się jednak w głównej mierze na trendach długoterminowych, ponieważ decyzje inwestycyjne najlepiej poparte są analizą trendów i zmian w regionalnych reżimach podatkowych, zarówno w porównaniu historycznym, jak i geograficznym.

Jak podaje Prawo.pl z raportu wynika, że w 2021 r. podatki i składki związane z pracą i wynagrodzeniami nadal spadają. Ich rzeczywiste stawki różnią się jednak w zależności od regionu. Czechy zdecydowały się na powrót z opodatkowania liniowego do progresywnego. Podobne decyzje podjęły m.in.: Austria, Niemcy, Słowenia, Chorwacja i Słowacja. Inne kraje, takie jak Bułgaria, Rumunia, Ukraina i Węgry, nadal stosują zryczałtowany podatek dochodowy.

Według raportu poziom podstawowego opodatkowania VAT wynosi średnio 21 proc., ale w tym zakresie są istotne różnice regionalne. Standardowe stawki podatku VAT 27 proc., 25 proc. i 23 proc. występują odpowiednio, na Węgrzech, w Chorwacji i Polsce. Dla porównania w Niemczech podstawowa stawka VAT wynosi 19 proc.

Zdaniem dr hab. Wojciecha Morawskiego, prof. UMK, kierownika Katedry Prawa Finansów Publicznych UMK w Toruniu system podatkowy to nie tylko stawki i konstrukcje prawne, które da się zestawić z tymi obowiązującymi w innych krajach. Dla podatnika istotna jest jego stabilność, klarowność, a także to, czy istnieje element zaufania w relacji między nim a organem.


Źródło informacji: PAP MediaRoom

3 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page