top of page
  • redakcja51

Premia Partners ogłasza wejście na giełdę pierwszego w Hongkongu funduszu inwestycyjnego typu ETF

Pierwszy fundusz ETF inwestujący w długoterminowe chińskie obligacje państwowe.

HONG KONG, 13 kwietnia 2021 r. /PRNewswire/ -- Premia Partners, jeden z czołowych funduszy inwestycyjnych ETF w Hongkongu, ogłosił dzisiaj wprowadzenie na Giełdę Papierów Wartościowych w Hongkongu dwóch funduszy ETF inwestujących w chińskie obligacje.

Są to ETF-y z replikacją fizyczną, które zapewniają wydajny, wyjątkowy i wygodny dostęp do najbardziej dochodowych segmentów rynku chińskich obligacji międzynarodowych denominowanych w USD oraz krajowych chińskich obligacji państwowych (CGB).

• Premia China USD Property Bond ETF (Symbole giełdowe: 3001 HKD / 9001 USD/ 83001 RMB), którego aktualna stopa zwrotu wynosi ~7%*, to pierwszy w Hongkongu fundusz ETF inwestujący w obligacje wysokodochodowe, który uzyskał zgodę Hongkońskiej Komisji Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych (SFC). Wchodzi on w skład obliczanego przez Intercontinental Exchange (ICE) indeksu 1-5 letnich chińskich uprzywilejowanych instrumentów dłużnych (ICE 1-5 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index) wysokodochodowych i o ratingu inwestycyjnym, denominowanych w USD i zastrzeżonych dla emitentów korporacyjnych z rynku nieruchomości. Jego strategia opiera się na podejściu metodycznym i dywersyfikacji, zakładając 5% limit dla spółek z grupy emitenta i obejmując wyłącznie zabezpieczone i uprzywilejowane instrumenty dłużne oceniane przez agencje ratingowe S&P, Moody’s lub Fitch, z wyłączeniem obligacji emitowanych przez fundusze inwestycyjne chińskich samorządów terytorialnych (LGFV) oraz pożyczek podporządkowanych.

• Premia China Treasury & Policy Bank Bond Long Duration ETF (Symbole: 2817 HKD / 9817 USD/ 82817 RMB) wchodzi w skład obliczanego przez Intercontinental Exchange (ICE) indeksu ponad 10-letnich chińskich obligacji państwowych i obligacji chińskich banków instytucjonalnych (ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index) o przeciętnym czasie trwania ok. 18 lat*, co czyni go pierwszym na świecie funduszem ETF, który zapewnia bezpośredni dostęp do znajdujących się w obrocie krajowym chińskich obligacji skarbowych i obligacji emitowanych przez banki instytucjonalne o bardzo długiej okresowości. Fundusz ten stanowi ważny element dostępu do chińskich obligacji państwowych, uzupełniając ofertę istniejących ETF-ów należących do Skarbu Państwa Chin, których papiery wartościowe wchodzą w skład światowych indeksów obligacji państwowych. Spółka BOCHK Asset Management Limited (należąca do Bank of China Group) udziela doradztwa inwestycyjnego.

*Wg stanu na dzień 14 kwietnia 2021 r.

„Jesteśmy zachwyceni wprowadzeniem na giełdę tych wyjątkowych funduszy ETF, które zapewniają atrakcyjne stopy zwrotu skorygowane ryzykiem w niskodochodowym otoczeniu, w jakim funkcjonują – powiedziała Rebecca Chua, Managing Partner w Premia Partners. - Inwestorzy zyskali właśnie wygodny dostęp do długoterminowych chińskich obligacji państwowych będących w obrocie krajowym oraz wysokodochodowych chińskich obligacji denominowanych w USD i będących w obrocie międzynarodowych za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych Hongkongu – bez konieczności otwierania krajowego rachunku obligacji w Chinach, jak również wnoszenia opłat skarbowych oraz podatku u źródła i podatku od zysków kapitałowych”.

Shen Hua, dyrektor generalny BOCHK Asset Management Limited („BOCHKAM”), powiedział: „BOCHKAM jest zachwycony wprowadzeniem na giełdę pierwszego funduszu ETF inwestującego w długoterminowe obligacje denominowane w RMB w ramach współpracy z Premia Partners. Fundusz ten stawia na inwestycje o niskich kosztach, elastyczność transakcji i wysoki stopień transparentności, co wyróżnia go na tle tradycyjnych funduszy inwestycyjnych wzajemnych i sprawia, że stanowi on atrakcyjną alternatywę dla inwestorów chcących ulokować swój kapitał. Zależy nam na poszerzaniu oferty wysokiej klasy produktów, które zwiększą umiędzynarodowienie juana i pomogą Hongkongowi rozwijać pozycję światowego ośrodka zarządzania aktywami”.

„Jako czołowy dostawca usług obliczania indeksów, w których notowane są fundusze ETF, oraz dokonywania oceny wysokości gwarantowanego zysku ICE niezwykle cieszy się z nawiązania współpracy z Premia Partners w zakresie tych dwóch wyjątkowych produktów – powiedział Magnus Cattan, Vice President działu Fixed Income and Data Services w Intercontinental Exchange (ICE) w regionie Azji Pacyficznej. - W kontekście rosnącego zainteresowania chińskimi obligacjami wśród inwestorów ICE czuje się zaszczycona możliwością udziału w rozwoju tego rynku poprzez dostarczanie kolejnych nowatorskich rozwiązań”.

Premia Partners

Działająca w Hongkongu spółka Premia Partners powstała w 2016 r. i jest jednym z czołowych podmiotów zarządzających funduszami ETF, która za cel stawia sobie budowanie tego typu funduszy, które odznaczają się niskim kosztem inwestycji, dużą wydajnością i działalnością opartą na dobrych praktykach. Według stanu na dzień 14 kwietnia 2021 r. Premia Partners zarządzała 8 funduszami ETF, w tym funduszem Premia CSI Caixin China New Economy ETF, czwartym największym w Hongkongu ETF-em inwestującym w akcje krajowe, a także zdobywcą nagrody za najlepsze wyniki ETF-ów w kategorii łącznej wysokości zwrotów (HKEx 2019 Top Performing ETF – Total Return Award). Więcej informacji na temat Premia i zarządzanych przez nią funduszy ETF, w tym obligacji Chin, rozwijających się krajów należących do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, Asia Innovative Technology, Wietnamu, chińskich obligacji wysokodochodowych, chińskich obligacji rządowych i obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych można znaleźć na stronie www.premia-partners.com

BOCHK Asset Management Limited

Założona w 2010 r. spółka BOCHK Asset Management Limited („BOCHKAM”) to podmiot zależny i w całości należący do BOC Hong Kong (Holdings) Limited, jednej z największych spółek giełdowych i grup banków komercyjnych w Hongkongu, a także członka Bank of China Group. Oferta BOCHKAM skierowana jest do inwestorów detalicznych i instytucjonalnych i obejmuje szeroki wachlarz obligacji, akcji i alternatywnych produktów inwestycyjnych. W 2020 r. spółka otrzymała tytuł najlepszego podmiotu zarządzającego instrumentami finansowymi denominowanymi w juanach („Best RMB Manager”) w organizowanym przez Asia Asset Management konkursie Best of the Best Awards w Hongkongu, a także tytuł "Outstanding Achiever, China Fixed Income House Award” w organizowanym przez BENCHMARK konkursie Fund of the Year Awards.


Źródło: Premia Partners

Źródło informacji: PR Newswire

0 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page