top of page
  • redakcja51

ProfiBaza – digitalizacja w promocji zdrowia i profilaktyki chorób

Na przełomie maja i czerwca 2021 uruchomiony zostanie system ProfiBaza, który umożliwi cyfrowy dostęp do informacji sektora publicznego dotyczących zdrowia Polaków oraz realizowanych interwencji zdrowia publicznego.
W jednym miejscu w sieci dostępne będą dane o prowadzonych w Polsce programach w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia realizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego, Państwową Inspekcję Sanitarną oraz inne instytucje.

Wgląd do informacji będą mieli wszyscy obywatele oraz administracja samorządowa i rządowa. ProfiBaza będzie dla każdego źródłem informacji na temat programów profilaktycznych realizowanych w najbliższym otoczeniu, a także sytuacji zdrowotnej mieszkańców. W systemie tym podmioty realizujące zadania zdrowia publicznego będą na bieżąco raportować prowadzone działania. Zgromadzone dane ułatwią podejmowanie decyzji przy planowaniu działań prozdrowotnych.

Głównym celem projektu, nad którym Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH, Główny Inspektorat Sanitarny, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia oraz przedstawiciele sektora publicznego pracowali od marca 2018 roku, była digitalizacja zgromadzonych informacji sektora publicznego. Następnie zintegrowano zbiory cyfrowe, zbudowano cyfrowe repozytorium i udostępniono dane do ich ponownego wykorzystania w celach poznawczych i naukowych.

„System ProfiBaza to zbiór danych, który po raz pierwszy w Polsce pokazuje, jakie działania zdrowia publicznego są podejmowane, czy odpowiadają one potrzebom zdrowotnym społeczności lokalnych, ile one kosztują i jakie są ich efekty – podsumował projekt dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk. - Ponadto umożliwi podejmowanie racjonalnych i opartych na dowodach decyzji, wzmocni krajowy system zdrowotny oraz umożliwi lepsze gospodarowanie publicznymi środkami finansowymi, będącymi w dyspozycji administracji rządowej i samorządowej” - dodaje dr Juszczyk.

Projekt ProfiBaza w liczbach:

• ponad 185 000 sztuk zdigitalizowanych dokumentów w projekcie, • około 5 000 konsultacji z użytkownikami końcowymi, • blisko 1 500 uczestników szkoleń instruktażowych.

Oficjalna strona ProfiBazy: https://profibaza.pzh.gov.pl

Oficjalna informacja o projekcie:

ProfiBaza - cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR 2014-2020 w ramach POPC nr POPC.02.03.01-00-0015/17-00. Łączna kwota na realizację projektu wynosi 28 411 595,00 PLN. Okres trwania projektu to 39 miesięcy (od 1 marca 2018 r. do 29 maja 2021 r.). Projekt jest realizowany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Instytucje współpracujące to: Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia.

O NIZP-PZH:

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny jest instytutem badawczym, jednym z najstarszych i najbardziej renomowanych w Polsce, który od 1918 roku zajmuje się szeroko rozumianym zdrowiem publicznym.

Przedmiotem działalności NIZP-PZH jest prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych i prac usługowo-badawczych z zakresu zdrowia publicznego dostosowanych do potrzeb ochrony zdrowia ludności, a także wdrażanie i upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych.


Źródło informacji: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

6 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page