top of page
  • redakcja51

Pure Biology wybiera współpracę z Twist Bioscience, aby zwiększyć swój potencjał w zakresie techniki

POŁUDNIOWE SAN FRANCISCO, Kalifornia --(BUSINESS WIRE)-- Twist Bioscience Corporation (NASDAQ: TWST), spółka ułatwiająca klientom osiąganie sukcesów poprzez wykorzystanie oferowanego przez nią syntetycznego DNA wysokiej jakości przy zastosowaniu jej krzemowej platformy, ogłosiła dzisiaj nawiązanie współpracy z Pure Biologics, aby przyspieszyć prace nad nowymi lekami immunoonkologicznymi opartymi na przeciwciałach.
„Wyjątkowe metody i możliwości techniczne, jakimi dysponuje Twist Bioscience, pozwalają na szybkie tworzenie zróżnicowanych bibliotek syntetycznych przy zastosowaniu nowoczesnych i opartych na aktualnych danych schematów randomizacji. Oczekujemy, że potencjał Twist Bioscience w połączeniu z naszymi działaniami w dziedzinie immunoonkologii i wiedzą naukową w dziedzinie terapeutycznych przeciwciał bispecyficznych oraz przeciwciał z białkami fuzyjnymi pozwolą nam na przyspieszenie prac nad nowymi lekami oraz stworzenie bazy do rozwoju badań w przyszłości” – powiedział dr Filip Jelen, prezes spółki Pure Biologics SA.

Zgodnie z umową Twist Biopharma, oddział Twist Bioscience, zapewni Pure Biologics dostęp do wybranych bibliotek prezentacji fagowych syntetycznych przeciwciał uzyskanych wyłącznie z sekwencji występujących w ludzkim organizmie i dodatkowo zoptymalizowanych najnowocześniejszymi metodami z wykorzystaniem m.in. sztucznej inteligencji i analizy dużych zbiorów danych. Niektóre biblioteki w portfolio są dobrane specjalnie pod kątem wybranych klas celów biologicznych, a także z myślą o zwiększeniu potencjału w zakresie produkcji przeciwciał bispecyficznych. W ramach współpracy Twist Bioscience i Pure Biologics będą pracować nad odkrywaniem, walidacją i optymalizacją nowych kandydatów na przeciwciała dla wybranych celów biologicznych w zastosowaniach immunoonkologicznych. Na mocy umowy spółka Pure Biologics będzie co roku wnosić na rzecz Twist opłatę z tytułu dostępu do technologii, a ponadto zobowiązana będzie do zapłaty wynagrodzenia za wszelkie osiągnięcia przedkliniczne, kliniczne i komercyjne związane z przeciwciałami uzyskanymi w ramach współpracy.

„Cieszymy się, że będziemy mogli wesprzeć działania Pure Biologics w zakresie immunoonkologii najwyższej klasy przeciwciałami bispecyficznymi zidentyfikowanymi i opracowanymi za pomocą naszego silnika do pozyskiwania i optymalizacji – powiedziała dr Emily M. Leproust, CEO i współzałożycielka Twist Bioscience. - Wysoce selektywne i silne działanie przeciwciał bispecyficznych, które łączą się z wieloma celami biologicznymi, może w przyszłości doprowadzić do zmian w metodach leczenia chorób nowotworowych”.

Pure Biologics

Spółka Pure Biologics SA (WSE (PL): PUR) jest rozwijającą się firmą biofarmaceutyczną skoncentrowaną na odkrywaniu i rozwijaniu leków biologicznych oraz opracowywaniu terapii pozaustrojowych. Działamy w obszarze immunoonkologii oraz neurologicznych chorób rzadkich, prowadząc badania nad selekcją cząstek aktywnych – przeciwciał i aptamerów.

Twist Biopharma

Wykorzystując nasze możliwości w zakresie skalowanej produkcji DNA, jesteśmy w stanie konstruować autorskie biblioteki przeciwciał, które są precyzyjnie dopasowane do sekwencji występujących w ludzkim organizmie. Jest to swoista „biblioteka bibliotek”, dzięki której nasi partnerzy dysponują kompleksowymi i obiektywnymi zasobami informacji potrzebnych do odkrywania i optymalizacji terapii bazujących na przeciwciałach. Precyzyjne i racjonalne podejście do tworzenia bibliotek, w połączeniu ze specjalistyczną wiedzą z dziedziny bioinformatyki i oprogramowania, pozwalają przyspieszyć proces odkrywania przeciwciał poprzez ograniczanie ryzyka, zwiększanie tempa i zmniejszanie wskaźnika niepowodzenia prac rozwojowych nad terapiami bazującymi na przeciwciałach.

Twist Bioscience Corporation

Twist Bioscience jest czołową i dynamicznie rozwijającą się spółką zajmującą się biologią syntetyczną i genomiką, która opracowała przełomową platformę do syntezy DNA, aby procesy inżynierii biologicznej mogły być realizowane na skalę przemysłową. Trzon platformy stanowi autorska technologia, w której zastosowano pionierską metodę produkcji syntetycznego DNA poprzez jego „zapisywanie” na krzemowym chipie. Twist wykorzystuje swoją wyjątkową technologię do produkcji szerokiej gamy syntetycznych produktów opartych na DNA, w tym syntetycznych genów, narzędzi do przygotowywania sekwencjonowania nowej generacji oraz bibliotek przeciwciał do odkrywania i rozwoju leków. Ponadto Twist realizuje długoterminową strategię rozwoju w zakresie przechowywania danych cyfrowych w DNA i odkrywania biofarmaceutyków. Produkty Twist przeznaczone są dla licznych branż i sektorów, w tym opieki zdrowotnej, chemii przemysłowej, rolnictwa i badań naukowych.

Śledź nas na Twitterze | Facebooku | LinkedIn | YouTube

Informacja prawna dotycząca wypowiedzi prognozujących

Niniejszy komunikat prasowy zawiera wypowiedzi prognozujące. Wszystkie zawarte w niej wypowiedzi – z wyjątkiem uwzględnionych w nich faktów historycznych – w tym na temat zdolności nawiązanego partnerstwa do przyspieszenia procesu odkrywania leków immunolonkologicznych bazujących na przeciwciałach, przyspieszenia działań Pure Biologic związanych z odkrywaniem leków oraz budowy bazy do rozwoju badań, a także walidacji i optymalizacji nowych kandydatów na przeciwciała dla wybranych celów biologicznych w zastosowaniach immunoonkologicznych oraz wsparcia działań Pure Biologic w zakresie immunoonkologii, stanowią wypowiedzi prognozujące odzwierciedlając aktualne przekonania i oczekiwania zarządu, zgodne z zasadami „Safe Harbor” określonymi w ustawie o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Wypowiedzi takie wiążą się ze znanym i nieznanym ryzykiem, niepewnością oraz innymi istotnymi czynnikami, których skutkiem może być to, że rzeczywiste wyniki albo osiągnięcia Twist Bioscience będą istotnie różnić się od jakichkolwiek przyszłych wyników lub osiągnięć wspomnianych w wypowiedziach prognozujących wprost lub w sposób dorozumiany. Są to m.in. ryzyko i niepewność związane ze zdolnością przyciągania nowych klientów, utrzymania obecnych klientów i poziomu uzyskiwanych od nich przychodów; ryzyko i niepewność związane z dynamicznymi zmianami technologii i silną konkurencją na rynku produktów biologii syntetycznej, na skutek których produkty wytwarzane przez Twist Bioscience mogą stać się nieaktualne lub niekonkurencyjne; niepewność związana z utrzymaniem ważnego klienta; ryzyko roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia patentów i praw majątkowych albo w sprawie unieważnienia patentów lub praw autorskich Twist Bioscience; a także ryzyko niewystarczającej ochrony technologii Twin Bioscience zapewnianej przez jej prawa autorskie. Bardziej szczegółowy opis czynników ryzyka i niepewności, wskutek których faktyczne wyniki mogą różnić się od tych, o których jest mowa w wypowiedziach prognozujących, jak również tych związanych z szeroko rozumianą działalnością Twist Bioscience, można znaleźć w kwartalnym sprawozdaniu spółki na formularzu 10-Q złożonym Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w dniu 9 lutego 2021 r. i późniejszych sprawozdaniach składanych SEC. Wszelkie wypowiedzi prognozujące zawarte w niniejszym komunikacie prasowym odnoszą się wyłącznie do stanu na dzień jego publikacji, a Twist Bioscience wyraźnie zastrzega, że nie zobowiązuje się do aktualizowania jakichkolwiek wypowiedzi prognozujących w zawiązku z pojawieniem się nowych informacji, nowymi zdarzeniami albo innymi okolicznościami.


Źródło: Twist Bioscience Corporation

Źródło informacji: Business Wire

0 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page