top of page
  • redakcja51

Rolnictwo regeneracyjne odpowiedzią PepsiCo na zagrożenia dla światowego systemu żywnościowego

W ramach pakietu działań dla rozwoju upraw rolnych pod nazwą „Pozytywne Rolnictwo”, firma PepsiCo ogłosiła nowe cele, jakie zamierza zrealizować do roku 2030. Obejmują one wdrożenie praktyk rolnictwa regeneracyjnego na obszarze 2,8 mln hektarów na całym świecie, co jest praktycznie jednoznaczne z całością obszaru wszystkich upraw prowadzonych na potrzeby działalności PepsiCo. W ten sposób do końca bieżącej dekady firma zamierza zredukować emisje gazów cieplarnianych o co najmniej 3 mln ton. Działania ujęte w programie podejmowane będą także w Polsce, gdzie PepsiCo na stałe współpracuje z 80 gospodarstwami dostarczającymi ziemniaki produkowane w 100% w sposób zrównoważony na łącznym obszarze 5800 hektarów.
Rolnictwo stanowi podstawę systemu żywnościowego, jednak w ciągu minionego stulecia konwencjonalne praktyki rolnicze przyczyniły się do znacznej degradacji i zanieczyszczenia gleb, wody, powietrza, a także fragmentacji siedlisk naturalnych. System produkcji żywności to także źródło około jednej trzeciej uwalnianych do atmosfery gazów cieplarnianych. Odpowiedzią na te wyzwania jest rolnictwo regeneracyjne, czyli zestaw praktyk rolnych, które mogą przyczynić się do odbudowy ekosystemów, a jednocześnie zapewnić odporność systemu żywnościowego i stały rozwój społeczności rolniczych.

„Każdy plan zakładający rozwiązywanie pilnych wyzwań stojących przed światowym systemem produkcji żywności musi uwzględniać działalność rolniczą, która jest źródłem pożywienia dla miliardów ludzi. Jako wiodący na świecie producent żywności i napojów mamy pełną świadomość, że odporny na zmiany system żywnościowy jest niezbędny dla powodzenia naszej działalności – powiedział Ramon Laguarta, prezes PepsiCo. – Pakiet działań >>Pozytywnego Rolnictwa<< na pierwszym miejscu stawia inwestycje, innowacje i opartą na solidnych podstawach współpracę z partnerami z sektora produkcji rolnej. Dzięki współpracy mamy szansę zredukować łączny ślad węglowy, zapewnić żywność dla szybko rosnącej populacji świata, a także zaoferować możliwości rozwoju gospodarczego większej liczbie ludzi” – dodał Laguarta.

Jednym z kluczowych elementów programu „Pozytywne Rolnictwo” jest pozyskiwanie wszystkich składników do produkcji spożywczej (takich jak ziemniaki, kukurydza, owies czy pomarańcze) wyłącznie w sposób zrównoważony. PepsiCo pozyskuje surowce rolne w 60 krajach na świecie, zapewniając w ten sposób utrzymanie ponad 100000 miejsc pracy w rolniczym łańcuchu dostaw. Na koniec 2020 roku bezpośrednie dostawy surowców rolnych w 28 krajach świata pozyskiwane były przez PepsiCo wyłącznie z upraw prowadzonych w sposób zrównoważony. Bazując na pozytywnych efektach rozwijanego od prawie dekady Programu zrównoważonego rolnictwa (SFP), PepsiCo zamierza kontynuować współpracę z rolnikami z 60 krajów, w tym z Polski, którzy będą stopniowo wdrażać korzystne dla ziemi praktyki rolne.

„Przez ostatnie 3 lata wspólnie z naszymi dostawcami ziemniaków w Polsce przeszliśmy długą, a często nieco wyboistą drogę, aby jak najpełniej wdrożyć i stosować w praktyce zasady Programu zrównoważonego rolnictwa. Nasze wysiłki i praca zaowocowały ogromnym sukcesem – pod koniec 2019 przeszliśmy pozytywnie audyt przeprowadzony przez Control Union, który potwierdził, że ziemniaki nabywane od polskich rolników są w 100% uprawiane w sposób zrównoważony. Kolejny audyt z końca 2020 roku potwierdził poprzednią weryfikację” – powiedział Krzysztof Stankowski, odpowiedzialny za zrównoważony rozwój gospodarstw rolnych w PepsiCo w Polsce.

„W Polsce na potrzeby rozwoju rolnictwa regeneracyjnego PepsiCo podejmie współpracę z 5 rolnikami aktualnie dostarczającymi surowce rolne na potrzeby naszej działalności. Wśród nich są 2 gospodarstwa z woj. mazowieckiego i po jednym gospodarstwie z woj. wielkopolskiego, lubelskiego i zachodniopomorskiego, którzy będę współtworzyli europejską grupę roboczą – jej celem będzie wypracowanie dobrych praktyk związanych ze zrównoważonym rozwojem. Rolnicy będą dzielić się wiedzą podczas wirtualnych spotkań i rozmów” – dodał Jan Borowski-Komenda, kierownik Działu Agro w PepsiCo w Polsce.

W 2022 roku firma zamierza rozszerzyć stosowanie plonów ograniczających degradację gleb oraz stale zwiększać udział energii pozyskiwanej z paneli słonecznych. Takie rozwiązania pojawiają się coraz częściej, a rolnicy uznają inwestycje w OZE za bardzo ważne dla rozwoju ich agrobiznesów.

„W naszym gospodarstwie zamontowaliśmy 160 paneli o łącznej mocy instalacji prawie 50kW. Energia z fotowoltaiki pokrywa zapotrzebowanie energetyczne naszego gospodarstwa w około 15% – powiedział Tomasz Kowalski, współpracujący z PepsiCo w Polsce rolnik z woj. dolnośląskiego, prowadzący uprawy na powierzchni 500 ha. – Uważam to za bardzo korzystną inwestycję, która przy obecnych cenach energii może nam się zwrócić za ok. 7-8 lat, a może jeszcze szybciej. Dodatkowa korzyść polega jednak na uniezależnieniu się od dostawców energii i możliwości produkcji zgodnie z zasadami rolnictwa regeneracyjnego” – dodał Tomasz Kowalski.

Dla rozwoju praktyk regeneracyjnych istotne znaczenie będzie miało rolnictwo precyzyjne, dostarczając zarówno danych pomiarowych, jak i dodatkowych informacji zarządczych. Dzięki nim rolnicy uzyskają zwiększoną wydajność upraw przy zastosowaniu mniejszych ilości zasobów naturalnych. Działania PepsiCo w dążeniu do magazynowania materii organicznej w glebie wspiera technologia, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie redukcji emisji. PepsiCo zamierza szerzej wykorzystać doświadczenia brytyjskich rolników, którzy do nawożenia upraw już teraz stosują niskowęglowy, a jednocześnie bogaty w składniki odżywcze nawóz powstały z obierzyn ziemniaczanych zbieranych w procesie produkcji chipsów. Opisywana praktyka zostanie przetestowana na brytyjskich polach w 2021 roku, a w 2022 roku zostanie wdrożona na pozostałych rynkach europejskich, w tym także w Polsce.

PepsiCo będzie mierzyć postępy w realizacji celów programu „Pozytywnego Rolnictwa”, monitorując stan upraw na polach oraz działania osób zaangażowanych w inicjatywę, co z biegiem czasu przełoży się na efekty. Wśród nich kluczowa będzie poprawa stanu i żyzności gleb, zmagazynowanie dwutlenku węgla w glebie i redukcja emisji, poprawa stanu wododziałów, zwiększanie bioróżnorodności, a także poprawa warunków życia rolników. W tym celu PepsiCo współpracuje z wiodącymi światowymi organizacjami, m.in. z Science Based Targets Network oraz World Wildlife Fund.

Program „Pozytywne Rolnictwo” jest w pełni zgodny z niedawną deklaracją PepsiCo osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2040, a także realizacji celu redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) w całym łańcuchu wartości o ponad 40% w ujęciu bezwzględnym do roku 2030.

PepsiCo

Konsumenci w ponad 200 krajach i regionach na całym świecie sięgają po produkty firmy PepsiCo ponad miliard razy dziennie. Łączny przychód netto pochodzący ze sprzedaży uzupełniającej się oferty produktów żywnościowych i napojów oferowanych przez przedsiębiorstwa Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker, Tropicana oraz SodaStream, wchodzące w skład koncernu PepsiCo, wyniósł w 2020 roku ponad 70 mld USD. W swoim globalnym portfolio PepsiCo posiada szeroką i różnorodną ofertę produktów żywnościowych i napojów oferowanych pod wieloma markami, a każda z 23 najlepiej sprzedających się marek generuje w ciągu roku przychody na poziomie ponad miliarda dolarów amerykańskich.

W swoich działaniach PepsiCo kieruje się wizją „Winning with Purpose”, która wskazuje drogę do uzyskania statusu światowego lidera w obszarze wygodnych, gotowych do spożycia produktów żywnościowych i napojów. „Winning with Purpose” stanowi odzwierciedlenie aspiracji firmy, polegających na zrównoważonym podejściu do realizacji zamierzeń rynkowych i uwzględnianiu świadomie realizowanych celów we wszystkich aspektach prowadzonej działalności.


Źródło informacji: PepsiCo


22 wyświetlenia0 komentarzy

Comentários


bottom of page