top of page
  • Zdjęcie autoraRedaktor

Rząd PiS przeznacza dodatkowe 6 miliardów na inwestycje lokalne

Rząd Prawa i Sprawiedliwości poprzez Ministerstwo Rozwoju wprowadza infolinię, w której jednostki samorządowe i przedsiębiorcy będą mogli uzyskać informacje o przysługujących im rozwiązaniach.


Jak informuje Ministerstwo Rozwoju, wszelkie niezbędne informacje na temat Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) można uzyskać na ogólnopolskiej infolinii, pod numerami telefonów: 732 122 500 lub 22 484 84 84. Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. To pomoc skierowana przede wszystkim do samorządowców, którzy chcą pozyskać wsparcie z RFIL dla swoich gmin, miast czy powiatów.


Ta sama infolinia obsługuje już pytania przedsiębiorców i pracowników na temat rozwiązań tarczy antykryzysowej oraz odmrażania gospodarki.Aby usprawnić obsługę infolinii, po wybraniu odpowiedniej opcji, dzwoniący będą bezpośrednio przekierowywani do wydzielonej grupy konsultantów, zajmującej się w szczególności udzielaniem odpowiedzi dot. RFIL.


W przypadku skomplikowanych pytań, wykraczających poza zakres wiedzy konsultantów, pytania będą kierowane do ekspertów, którzy przygotują odpowiedzi.


Podstawowe informacje na temat Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych


Gminy, miasta i powiaty mogą składać wnioski o wsparcie z puli 6 mld zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych od 27 lipca do 10 sierpnia. Dodatkowe 6 mld złotych rozdysponuje Prezes Rady Ministrów na konkretne inwestycje proponowane przez samorządy.

Gminy, powiaty i miasta mogą wykorzystać pieniądze od rządu na inwestycje bliskie ludziom, np. szkoły, przedszkola, wodociągi, szpitale czy domy pomocy społecznej.

Wsparcie udzielane będzie na wniosek jednostki, składany przez elektroniczną skrzynkę podawczą do Prezesa Rady Ministrów – za pośrednictwem właściwego wojewody.


Dystrybucja środków obliczonych zgodnie z algorytmem


Dystrybucja 5 mld zł dla gmin i miast oraz 1 mld zł dla powiatów została obliczona wg specjalnego algorytmu. Szczególne wsparcie dostaną gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, które – bez względu na rozmiar – dostaną po co najmniej 0,5 mln zł.

•        Samorządy (gminy, powiaty i miasta) otrzymają dotacje w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln zł – nigdy wcześniej państwo nie przedstawiło programu, który tak szeroko wspierałby małe Ojczyzny.

•        Ponad 2,6 mld złotych z puli 5 mld zł trafi do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. To droga zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości.

•        Pieniądze będą przyznawane gminom i powiatom w formie przelewów, na ich wniosek – bez zbędnej biurokracji. To bezprecedensowe wsparcie dla każdej gminy i powiatu w kraju.

•        Czas na składanie wniosków do wojewody ustalono od 27 lipca do 10 sierpnia 2020 r. Następnie wojewoda przekazuje informację o kwocie wnioskowanego wsparcia w podziale na poszczególne jednostki do Prezesa Rady Ministrów do 17 sierpnia 2020 r.

•        Środki za pośrednictwem wojewodów trafią na rachunki samorządów najpóźniej we wrześniu 2020 r.

•        Szczegóły wysokości wsparcia dla danego samorządu można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/wyszukiwarka-funduszu-inwestycji-lokalnych1 wyświetlenie0 komentarzy

Comments


bottom of page