top of page
  • Zdjęcie autoraRedaktor

Sztuczna Inteligencja w służbie bezpieczeństwu

Advantech, wraz z partnerami CyberLink i ISV, wdrożył rewolucyjny system bezpieczeństwa dla pracowników fabryk oparty na sztucznej inteligencji. Rozwiązanie umożliwia automatyczne rozpoznawanie faktu posiadania niezbędnej odzieży ochronnej przez operatorów maszyn, a także rejestrację pracowników i kontrolę obszarów o szczególnym statusie bezpieczeństwa. 
Wyzwanie 

Ochrona pracowników przed potencjalnymi zagrożeniami stanowi kluczowy element wydajności każdego zakładu produkcyjnego. Według firmy badawczej Liberty każdy dolar zainwestowany w bezpieczeństwo miejsca pracy zwraca się czterokrotnie1. Mając to na uwadze, jeden z klientów Advantech poszukiwał rozwiązania usprawniającego zarządzanie produkcją w zakresie bezpieczeństwa, adresując tę potrzebę do Advantech. Jednocześnie celem spółki było zwiększenie wydajności w dwóch obszarach:  

  • weryfikacji pracowników pod kątem posiadania odzieży ochronnej (en. personal protective equipment), jak maska ochronna, kask czy rękawice;  

  • rejestracji pracowników i kontroli obszarów wysokiego ryzyka. 

Rozwiązanie 

By sprostać postawionemu zadaniu, zespół inżynierów Advantech zainstalował kamery IP (rodzaj cyfrowej kamery wideo, która odbiera dane sterujące i wysyła dane obrazu za pośrednictwem sieci; en: Internet Protocol Camera) przy wejściu i na terenie hali produkcyjnej w celu rejestracji obrazu w czasie rzeczywistym. Następnie, przy współpracy z CyberLink, wdrożono opartą na sztucznej inteligencji technologię rozpoznawania twarzy, by zapewnić płynną kontrolę dostępu i bezpieczeństwo obszarów o ograniczonym dostępie. Jednocześnie kolejny z partnerów – ISV – przyczynił się do wykrywania środków ochrony indywidualnej i detekcji czasu bezczynności.  

By umożliwić działanie funkcji analitycznych opartych na AI, monitorować linie montażowe i badać wydajność pracy na linii produkcyjnej, zaimplementowano platformę obliczeniową AI AIR-020. To ultrakompaktowe urządzenie, obsługujące 21 TOPS2 na krawędzi sieci w czasie rzeczywistym. Posiada ono wbudowane zestawy programistyczne i moduły NVIDIA® Jetson™ oraz modele widzenia maszynowego Yolov5 od ISV, zdolne do przetwarzania obrazów i wykrywania odzieży ochronnej oraz ruchu pracowników z bardzo niskim opóźnieniem. 

 

Z kolei zaangażowanie CyberLink dotyczyło całego procesu, począwszy od pozyskiwania niestandardowych danych i ich wizualizacji, przez szkolenie modelu głębokiego uczenia i testowanie go, po dostosowywanie i walidację wyników wnioskowania bezpośrednio na AIR-020. Oprogramowanie FaceMe od CyberLink posłużyło do przetwarzania obrazu, rozwiązując problemy związane ze słabym oświetleniem i jakością obrazu w trudnych warunkach przemysłowych. Rozwiązanie to umożliwia zarządzanie frekwencją, kontrolę obszarów o ograniczonym dostępie poprzez dokładne i bezpieczne rozpoznawanie twarzy. Co istotne, software ten wysyła również alerty w czasie rzeczywistym do kierowników produkcji. 

 

W efekcie wdrożony system przyczynił się do wzrostu wydajności i bezpieczeństwa pracowników hali produkcyjnej. Z kolei menedżerowie zyskali zasoby czasowe na planowanie i efektywność operacyjną. 

 

*** 

Advantech jest globalnym liderem rozwiązań Przemysłowego Internetu Rzeczy (en. Industrial Internet of Things, IIoT), dostarczającym inteligentne urządzenia oraz oprogramowanie umożliwiające automatyzację procesów w sektorach: ochrony zdrowia, bankowości, telekomunikacji, energetyki, produkcji masowej, wydobycia surowców czy w rolnictwie. Spółka oferuje wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) wraz z aplikacjami Internetu Rzeczy (AIoT) oraz własny ekosystem. Firma powstała w 1983 r. na Tajwanie. Na przestrzeni lat ugruntowała pozycję wiodącego dostawcy i integratora rozwiązań do automatyzacji produkcji, wydobycia, transportu i usług. Polski oddział spółki powstał w Warszawie w 1998 roku. 

 

1 wyświetlenie0 komentarzy

Comments


bottom of page