top of page
  • Zdjęcie autoraRedaktor

W jaki sposób sztuczna inteligencja i analityka zapewnią ludziom zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój w 2024 roku?
Eksperci SAS przedstawiają prognozy dla administracji publicznej oraz opieki zdrowotnej 

Warszawa, 23 stycznia 2024 – W idealnym państwie, instytucje finansowane z budżetu państwa mają znaczący

wpływ na wzrost dobrobytu, bezpieczeństwo i ochronę zdrowia obywateli. Podmioty z sektora publicznego coraz

częściej sięgają po sztuczną inteligencję oraz zaawansowaną analitykę, aby zwiększać wydajność oraz

świadczyć lepsze usługi dla obywateli. Eksperci SAS są przekonani, że trend wdrażania najnowszych rozwiązań

przyspieszy w bieżącym roku i jednocześnie nawołują instytucje ochrony zdrowia i administrację publiczną do

szczególnej dbałości o odpowiedzialne korzystanie z tych zaawansowanych technologii. Gdzie wdrożenie

sztucznej inteligencji będzie najprostsze, a w których sektorach będzie miało największy wpływ na życie

obywateli? Eksperci SAS, globalnego lidera AI i analityki, podzielili się swoimi przemyśleniami. 

 

1. Prognozy związane z cyberbezpieczeństwem 

"Sztuczna inteligencja jest coraz częściej wykorzystywana przez cyberprzestępców do planowania ataków i

tworzenia wiarygodnych treści wykorzystywanych przy próbach kradzieży, szantażu czy niszczenia reputacji ofiar.

Jednakże technologia ta będzie również kluczowym narzędziem dla organów ścigania przy śledzeniu ruchu

internetowego i weryfikowaniu cyfrowych poszlak w celu wykrycia sprawców, szczególnie w przypadku

zorganizowanych grup przestępczych." 

– Ashley Beck, starszy konsultant ds. egzekwowania prawa, SAS; członek zarządu, Scotland Women in

Technology 

 

-Rozwój sztucznej inteligencji i analityki będzie nadal wpływał na pracowników sektora publicznego, w tym w

zakresie bezpieczeństwa. W 2024 r. organy ścigania dostrzegą wartość w zatrudnianiu młodych ekspertów, dla

których Internet jest naturalnym środowiskiem (ang. digital natives), potrafiących wykorzystać najnowsze

narzędzia i techniki do skutecznej ochrony i wsparcia obywateli." 

– Shaun Barry, globalny dyrektor ds. ryzyka, oszustw i zgodności, SAS 

 

W miarę pojawiania się coraz bardziej wyrafinowanych zagrożeń związanych z nadużyciami, rządy przyjmą

strategie analityczne i AI, które pomogą skutecznie przeciwdziałać oszustwom w sieci, jednocześnie poprawiając

jakość obsługi obywateli

– Jeremy Ray, ekspert ds. oszustw w sektorze publicznym i starszy konsultant branżowy, SAS

“Temat bezpieczeństwa zaczyna wykraczać poza granice naszej planety. Agencje kosmiczne, zarządzające

wielkimi zbiorami danych z radarów i sieci czujników, zintensyfikują wykorzystanie analityki IoT [Internet of Things]

i sztucznej inteligencji do ich analizy, włączając najnowsze innowacje w obszarze danych syntetycznych,

cyfrowych bliźniaków i edge analytics. To kompleksowe podejście ma na celu ulepszenie usług z zakresu Space

Domain Awereness, aby zwiększyć gotowość operacyjną w kosmosie.”  

– Bobby Shkolnikov, Head of IoT Federal and Global Principal in IoT Commercialization, SAS 

 

"Rządy przyspieszają wysiłki na rzecz uruchomienia programów identyfikacji cyfrowej, aby ułatwić i zwiększyć

bezpieczeństwo korzystania z dokumentów tożsamości w różnych okolicznościach - od punktów kontroli

bezpieczeństwa na lotniskach po weryfikację w handlu detalicznym. W 2024 r. zaczniemy obserwować większą

spójność komercyjnych i rządowych identyfikatorów cyfrowych. Kładąc nacisk na równy dostęp, bezpieczeństwo i

wygodę użytkownika, w ciągu najbliższych dwóch lat identyfikatory cyfrowe będą miały szersze zastosowanie,

akceptację i interoperacyjność." 

– Carl Hammersburg, Senior Manager, Government and Health Care Risk and Fraud, SAS 

 

2. Prognozy związane z edukacją i pracą 

Wpływ AI na rynek pracy zacznie być odczuwalny w sektorze publicznym. Administracja ma trudności z

przyciągnięciem i zatrzymaniem specjalistów od AI, z uwagi na ich wysokie wymagania finansowe. Jednak, aby

wspierać działania regulacyjne, rekrutowanie ekspertów będzie niezbędne. Podobnie jak przedsiębiorstwa, sektor

publiczny również będzie coraz częściej sięgać po sztuczną inteligencję i analitykę, aby zwiększyć

produktywność, zautomatyzować proste zadania i ograniczyć skutki niedoboru wykwalifikowanych pracowników.

Jestem przekonany również, że w dyskursie na temat AI będziemy świadkami rosnącego zapotrzebowania na

specjalistów „nietechnicznych”. Obecnie kierunek rozwoju technologii wymaga włączenia innych grup ekspertów,

aby zapewnić, że rozwiązania AI działają sprawiedliwie, z zachowaniem zasad etyki i równości. Potrzebujemy

nietechnicznych ekspertów dziedzinowych, którzy już na etapie tworzenia rozwiązań odkryją potencjalne

zagrożenia i problemy.” 

– Reggie Townsend, wiceprezes ds. etyki danych, SAS 

 

Sztuczna inteligencja odegra kluczową rolę w optymalizowaniu wydajności pracy. Pomoże w tym automatyzacja

rutynowych zadań administracyjnych, analiza ogromnych ilości danych w celu podejmowania lepszych decyzji,

rozszerzanie cyfrowych usług dla obywateli i zwiększanie bezpieczeństwa publicznego.” 

– Kay Meyer, dyrektor, Government Industry Consulting, SAS

0 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page