top of page
  • redakcja51

Zielone światło dla szkoły na Konstruktorskiej od Komisji Ładu Przestrzennego

Miejska Komisja Ładu Przestrzennego pozytywnie zaopiniowała projekt nowoczesnej szkoły podstawowej dla 300 uczniów na Służewcu – w warszawskiej dzielnicy biurowej. Szkoła, która powstanie na działce Echo Investment przy ul. Konstruktorskiej, zaprojektowana została przez studio architektoniczne WWAA, które współtworzyło warszawskie standardy edukacyjne. Budynek jest inwestycją towarzysząca projektu mieszkaniowego Echo Investment, które do biznesowego zagłębia chce wprowadzić nową jakość: mieszkania otoczone zielenią, z dodatkowymi funkcjami pozwalającymi tu wygodnie żyć, mieszkać i pracować.
Szkoła, która powstanie na Służewcu w przeciągu 2 lat, poza realizacją programu edukacyjnego, w godzinach pozalekcyjnych będzie mogła służyć aktywności lokalnej społeczności. Szkołę wybuduje i wyposaży na własny koszt Echo Investment. Szacunkowa wartość tej inwestycji to ok. 20 mln zł. Budynek szkoły jest zaprojektowany w sposób, który umożliwi jej dalszą rozbudowę, zgodną z zapotrzebowaniem dzielnicy. Inwestor jest gotowy przystąpić do prac budowlanych już w tym roku, dzięki czemu szkoła mogłaby być gotowa na rok szkolny 2023/2024.

Na terenie planowanego projektu powstaną łącznie 3 ha zieleni. W ramach inwestycji Echo Investment zagospodaruje również dwa skwery odchodzące od parku liniowego przy ul. Suwak i park wzdłuż ul. Wołoskiej. Osiedle zostało zaprojektowane tak, bo było otwarte, zapraszające przechodniów i łączące sąsiedzkie kwartały siecią ścieżek rowerowych i pieszych.

Powodzenie tego projektu będzie krokiem milowym w procesie partycypacji inwestorów w tworzenie infrastruktury publicznej w niespotykanej dotąd skali. Pozytywny wynik głosowania na czwartkowej sesji Rady m.st. Warszawy nie tylko umożliwi przekształcenie monofunkcyjnej dzielnicy w pełnowartościowy kwartał miejski i będzie dużym wsparciem finansowym dla budżetu miasta, ale również zachęci innych inwestorów do realizacji projektów podobnego typu.


Źródło informacji: Echo Investment

1 wyświetlenie0 komentarzy

Comments


bottom of page