top of page
  • Zdjęcie autoraRedaktor

Komisja Europejska rozstrzygnęła ostatni nabór konkursu instrumentu „Łącząc Europę” 2021-2027 (CEF) Mobilność Wojskowa.

Dofinansowanie przyznano czterem naszym inwestycjom.- Wartość przyznanego dofinansowania w trzecim naborze dla projektów z Polski to ponad 129 mln euro. To najlepszy wynik wśród państw członkowskich UE - podkreślił wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko.


Łącznie po trzech naborach  Polska uzyskała wsparcie dla największej liczby projektów dotyczących infrastruktury podwójnego zastosowania. Pod względem kwoty dofinansowania zajęliśmy miejsce drugie.


Wiceminister zaznaczył, że jest to niekwestionowany sukces naszych beneficjentów oraz administracji cywilnej i instytucji zaangażowanych w ich przygotowanie. Tym bardziej, że był to mechanizm nowy. Nie było wcześniej wsparcia na inwestycje podwójnego zastosowania.

Zwycięskie projekty będą przyczyniać się do rozwoju mobilności wojskowej w sektorach transportu kolejowego i drogowego. Dofinansowanie przyznano na budowę:

  • terminala intermodalnego w centrum logistycznym Portu Gdynia,

  • multimodalnego kolejowego węzła przeładunkowego na półwyspie Otrów Grabowski w Porcie Szczecin,

  • infrastruktury drogowej  podwójnego zastosowania  w ciągu drogi ekspresowej S12 na odcinku: koniec obwodnicy Chełma – miejsce obsługi podróżnych Teosin

oraz

  • prace na linii kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków (C-E20), most na rzece Wiśle.

Inwestycje podwójnego zastosowania

Inwestycje te usprawnią funkcjonowanie sieci transportowych. Eliminują wąskie gardła tak, aby umożliwić osiągnięcie niezbędnych parametrów oraz zwiększyć możliwości przeładunkowe towarów wojskowych oraz cywilnych. Projekty te przyniosą także znaczące korzyści w ruchu pasażerskim.


CEF - Łącząc Europę

CEF to instrument finansowy zarządzany przez Komisję Europejską, która wybiera projekty do dofinansowania w wyniku konkursów. Tylko projekty najważniejsze w skali całej Unii Europejskiej, mają szansę otrzymać dofinansowanie.

Instrument "Łącząc Europę" wspiera trzy obszary: sieć transportową, energetyczną oraz telekomunikacyjną.


Mobilność Wojskowa

W budżecie ogólnym CEF na lata 2021-2027 została wyodrębniona pula na Mobilność Wojskową wyniosła 1,69 mld euro. Jest ona przeznaczona na współfinansowanie infrastruktury podwójnego, czyli cywilno-wojskowego zastosowania.

Odbyły się trzy nabory w tym obszarze.

W zakończonych naborach Polscy beneficjenci uzyskali wsparcie dla 14 projektów na łączną kwotę prawie 223 mln euro.

 

1 wyświetlenie0 komentarzy

Comments


bottom of page