top of page

Cztery uczelnie – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Akademia Leona Koźmińskiego i Uniwersytet SWPS zorganizowały konferencję naukową w ramach Projektu „Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu

społecznego”.Podczas czterech paneli dyskusyjnych eksperci, naukowcy, lekarze, psychologowie, przedstawiciele instytucji publicznych dyskutowali na temat szans i wyzwań stojących przed systemem szczepień w Polsce.


Nie da się zaprzeczyć faktom - szczepienia ochronne są najefektywniejszą metodą zwalczania chorób zakaźnych. Podnoszenie zaufania do szczepień, które przekłada się na poziom wyszczepienia populacji, jest więc kluczowym wyzwaniem stojącym przed wszystkim odpowiedzialnymi za zdrowie publiczne w Polsce. Dużym sukcesem i krokiem w dobrym kierunku było wprowadzenie szczepień w aptekach – podkreślił prof. Jarosław Pinkas, Konsultant Krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego. Niemniej, mimo szeroko prowadzonej kampanii medialnej, Polska należy do krajów o najniższym poziomie

wszczepienia przeciw COVID-19 w Europie (niespełna 60% populacji zostało w pełni zaszczepionych). Co roku w naszym kraju przeciw wirusowi grypy szczepi się jedynie 4-6% osób. Według danych NIZP PZH – PIB liczba uchyleń od szczepień obowiązkowych wśród dzieci w okresie od 2016 do 2020 roku wzrosła 2-krotnie z 23 tys. do 50.5 tys.

„Szczepienia przeciwko grypie u pracodawców bardzo zmniejszają absencję w pracy, ta sama prawidłowość dotyczy szczepień rotawirusowych” - mówił prof. Marcin Czech

Z danych uzyskanych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny wynika, że postawy mieszkańców Polski wobec szczepień nie są spójne. Może to w przyszłości spowodować dalszy spadek poziomu wyszepienia populacji, a w dalszej perspektywie wzrost zagrożenia epidemiologicznego.W ramach panelu prowadzonego przez Uniwersytet SWPS zastanawiano się nad przyczynami postaw wobec szczepień. Pierwszym skojarzeniem, jakie większość Polaków wypowiada po haśle „szczepienia” jest „koronawirus”. I choć rzeczywiście od końca 2020 roku szczepienia przeciwko COVID-19 stały się jednym z bardzo ważnych elementów debaty publicznej, to przecież rosnąca liczba osób uchylających się od szczepień na takie choroby jak odra czy krztusiec była ważną kwestią społeczną już przed marcem 2020 roku.


Jednym z kluczowych wyzwań stojących przed system szczepień w Polsce jest walka z fake newsami, podkreślali eksperci Akademii Leona Koźmińskiego.

Czy dezinformację naukową można interpretować w kategoriach cyberwojny?

Czy jest to zagrożenie porównywalne z katastrofą klimatyczną, bądź rozwojem technik AI? Jaką rolę odgrywają w tym procesie media społecznościowe? To pytania z którymi musimy się jak najszybciej zmierzyć.Mimo wszystko wysoka wyszczepialność w Polsce to sukces wszystkich profesjonalistów medycznych i osób działających na rzecz zdrowia publicznego. Wciąż zdecydowana większość Polaków dokonuje właściwych wyborów zdrowotnych. To optymistyczny wniosek płynący z konferencji CMKP, WUM, SWPS i ALK. Jednak nic nie jest dane raz na zawsze – pojawiające się wyzwania powinny mobilizować lekarzy, naukowców, edukatorów, przedstawicieli administracji publicznej do szukania nowych sposobów dotarcia z komunikatem zachęcającym do szczepień i podejmowania zdecydowanych działań na rzecz walki z dezinformacją. Więcej informacji na stronie projektu Med Fake (www.medfake.pl)


W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału online w bezpłatnej konferencji naukowej organizowanej w ramach projektu „Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego”, kierowanej do ekspertów ze środowisk naukowych, akademickich, medycznych, psychologii społecznej, nowoczesnych technologii w zakresie medycyny, mediów oraz innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Wydarzenie odbędzie się 20 września 2022 r., w godzinach 9:00-16:00. Udział online nie wymaga rejestracji, a zapis wideo na żywo dostępny będzie na stronie projektu: www.medfake.pl

Konferencja będzie składała się z czterech paneli dyskusyjnych, tworzących interdyscyplinarną platformę wymiany informacji, łączącą medycynę, psychologię społeczną oraz nowoczesne technologie. Problematyka dyskusji dotyczyć będzie zagadnień związanych z komunikacją i promocją wiedzy opartej o dowody naukowe oraz promowaniem zdolności weryfikacji informacji medialnych poprzez konsultacje z autorytetami w danej dziedzinie. Wskazane zagadnienia są niezwykle istotne, w obliczu trendu malejącego zaufania społecznego wobec osiągnieć medycyny w zakresie szczepień ochronnych, wynikającego z dostępu do nieprawdziwych informacji typu fake news, dystrybuowanych przez nierzetelne źródła.

W jakim stopniu dezinformacja naukowa stanowi jedno z kluczowych wyzwań ludzkości, a w jakim to przejściowy problem z zakresu komunikacji i mediów? Coraz więcej pacjentów odmawia szczepień podstawowych. Czym kierują się „antyszczepionkowcy” i jakich argumentów używać, aby skutecznie porozumieć się z tą grupą społeczną? Dlaczego kwestia szczepień podlega polityzacji? Te i inne tematy podejmowane są przez środowisko naukowe i stanowią przedmiot dyskusji w ramach Projektu Med-Fake, który zaprezentowany zostanie podczas konferencji.

Zakres merytoryczny konferencji będzie podzielony na cztery główne obszary:

  • Program szczepień ochronnych – analiza stanu faktycznego, szanse i wyzwania

  • Szczepienia i społeczeństwo: moralność, wpływ społeczny i myślenie spiskowe

  • Jak współcześnie skutecznie promować szczepienia?

  • Dezinformacja naukowa – zagrożenie cywilizacyjne czy chwilowy epizod?

Głównym celem inicjatywy jest podniesienie zaufania do szczepień ochronnych w Polsce poprzez opracowanie narzędzi skłaniających pacjentów do odrzucenia nieprawdziwych twierdzeń medycznych w zakresie szczepień.

Organizatorami jest konsorcjum uczelni: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Uniwersytet SWPS, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” Gospostrateg II.

Podczas wydarzenia, równolegle, będzie się odbywała również konferencja prasowa, gdzie przekazane zostaną aktualne informacje dotyczące tematyki szczepień ochronnych. Zgłoszenie wymaga przesłania prośby o akredytację dziennikarską.

Strona projektu: www.medfake.pl Rejestracja i akredytacje dziennikarskie: konferencja@szczepienia-cmkp.pl


- Fabryka i biura Cedo w Wielkiej Brytanii oraz jej biura w Paryżu i Mönchengladbach obecnie korzystają w 100% z energii ze źródeł odnawialnych; - Do 2030 r. firma osiągnie neutralność klimatyczną we wszystkich swoich oddziałach na świecie; - Fabryka Cedo w Wielkiej Brytanii osiągnęła cel polegający na całkowitym wyeliminowaniu odpadów przemysłowych trafiających z niej na wysypiska śmieci.LONDYN--(BUSINESS WIRE) - Cedo, jeden z największych w Europie producentów worków na śmieci z tworzywa sztucznego z recyklingu, wykonała pierwszy duży krok naprzód w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej, zasilając swoją fabrykę w angielskim Telford oraz biura w Paryżu i Mönchengladbach energią pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych. Cel polegający na całkowitym wyeliminowaniu odpadów przemysłowych trafiających z fabryki na wysypiska śmieci osiągnął również zakład Cedo mieszczący się w angielskim Shropshire.

Obecnie ponad 23% zakładów i biur Cedo na całym świecie korzysta z energii w 100% pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, korzystając z dostaw takich przedsiębiorstw jak Total czy PGE S.A. w Polsce. Zgodnie z założeniami neutralność klimatyczną w perspektywie kolejnych kilku lat mają osiągnąć również pozostałe fabryki Cedo w Wietnamie, Polsce i Holandii.

„Cedo ma stać się przedsiębiorstwem neutralnym klimatycznie na całym świecie do 2030 r. Każdego roku zwiększając wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych przy jednoczesnych intensywnych działaniach na rzecz ograniczenia do zera odpadów przemysłowych, jakie trafiają z naszych fabryk na wysypiska, dynamicznie dążymy do zrealizowania tego celu – powiedział Rik De Vos, dyrektor generalny Cedo. - W dalszej kolejności zamierzamy kontynuować zarządzanie surowcami w oparciu o model gospodarki obiegu zamkniętego, kształtując zrównoważone przedsiębiorstwo, które nie bazuje już na polimerach pierwotnych opartych na paliwach kopalnych”.

„W bardzo nieodległej przyszłości każdy niespożywczy produkt Cedo będzie pochodził całkowicie z recyklingu albo nadawał się do recyklingu. Jesteśmy przekonani, że utrzymywanie czystości i porządku w naszych domach w sposób przyjazny dla środowiska powinno być proste jak wyrzucanie śmieci” – powiedział De Vos.

Założona w 1965 r. firma Cedo to jedno z największych na świecie przedsiębiorstw zajmujących się recyklingiem tworzyw sztucznych. Jego specjalność to recykling opakowań zużywanych przez gospodarstwa domowe, np. opakowań z tworzyw sztucznych czy folii spożywczej. Każdego roku firma wykorzystuje ponad 80 tys. ton tworzywa sztucznego z recyklingu do produkcji ponad 4 mld worków na śmieci w fabrykach mieszczących się w Polsce, Holandii, Wietnamie i Wielkiej Brytanii.

Produkty Cedo – od worków na śmieci, przez produkty do pakowania jedzenia, po rękawice lateksowe – dostępne są w supermarketach i sklepach detalicznych w 34 państwach. W Wielkiej Brytanii 93% plastiku wykorzystywanego w produkcji przez Cedo pochodzi z recyklingu.

Już 29 lipca będzie miał miejsce Dzień Długu Ekologicznego, a Cedo brakuje tylko jednego kwartału do osiągnięcia celu 100% zasilania ze źródeł odnawialnych, dzięki czemu firma do 2030 zyska status neutralnej klimatycznie.

Cedo

Założona w 1965 r. firma Cedo to największy i najbardziej zrównoważony w Europie dostawca worków na śmieci z tworzywa sztucznego z recyklingu, jak również innych produktów gospodarstwa domowego przeznaczonych do przechowywania żywności i zabezpieczania jej przed przed utratą świeżości. Przez ponad 30 lat Cedo wiedzie prym w opracowywaniu folii z poddanych recyklingowi mieszanych tworzyw sztucznych pochodzących z gospodarstw domowych, aby tchnąć w plastik drugie życie, tworząc produkty w 100% pochodzące z recyklingu i nadające się do recyklingu z myślą o czystych, zdrowych i bezpiecznych gospodarstwach domowych oraz miejscach pracy i wypoczynku w Europie.

Jako jeden z pierwszych sygnatariuszy i współautorów globalnych zobowiązań dotyczących gospodarki nowymi tworzywami (ang. New Plastics Economy Global Commitments) opracowanych przez Ellen MacArthur Foundation oraz Europejskiego Paktu na Rzecz Zrównoważonego Wykorzystywania Tworzyw Sztucznych (ang. European Plastics Pact) Cedo współpracuje z takimi partnerami jak organizacja pozarządowa The Plastic Bank w zakresie opracowywania nowych rozwiązań i interwencji pomagających uporać się z wyzwaniami, jakie wiążą się z budowaniem nowej gospodarki tworzywami sztucznymi.

Przez dwa kolejne lata firma Cedo znalazła się w sporządzanym przez Sunday Times rankingu 250 najszybciej rozwijających się prywatnych średnich przedsiębiorstw). Do 2030 r. firma zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną we wszystkich swoich oddziałach na świecie.

Więcej informacji na stronie cedo.com

Źródło: Cedo

bottom of page