top of page
  • Zdjęcie autoraRedaktor

Transformacja energetyczna w branży IT

Zaktualizowano: 11 sty

Po niezwykle intensywnym roku, zwieńczonym 28. konferencją ONZ w sprawie

zmiany klimatu (COP28), Mary de Wysocki, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Cisco, wskazuje najważniejsze wyzwania związane z rosnącym zapotrzebowaniem na technologie umożliwiające transformację energetyczną i prognozuje, jak wpłyną one na branżę technologiczną w 2024 roku.

 „Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na zrównoważone rozwiązania i większą odpowiedzialność rośnie również rola branży technologicznej, jako umożliwiającej tę globalną zmianę. Liderzy IT odegrają kluczową rolę w tej transformacji poprzez zarządzanie energią i strategiami na rzecz zrównoważonych centrów danych, inteligentnych budynków, Internetu przyszłości oraz innych rozwiązań branżowych. W ciągu najbliższego roku

konieczne będą szeroko zakrojone zmiany, aby przygotować nasze społeczeństwo na inteligentną, zrównoważoną przyszłość, a na nas wszystkich będzie spoczywał obowiązek stawienia czoła tym wyzwaniom” – powiedziała Mary de Wysocki, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Cisco.  

 

1. Przejście na inteligentne sieci elektroenergetyczne stanie się najwyższym priorytetem.

Przejście na czystą energię i potrojenie mocy z odnawialnych źródeł energii jest priorytetem do 2030 roku.

Jednak bez znaczących ulepszeń światowe sieci energetyczne w pewnym momencie zaczną wykazywać poważne problemy. Wiele tradycyjnych rozwiązań już obecnie boryka się z przeciążeniem, a coraz bardziej gwałtowne zjawiska klimatyczne będą tylko pogłębiać istniejące wyzwania. Mikrosieci i rozproszone systemy energetyczne zaczęły już wykazywać rentowność, co prowadzi do zweryfikowania obecnego systemu. Aby zasilić świat czystą energią, sieci wymagają zaktualizowanej infrastruktury cyfrowej. Cyfrowe rozwiązania

oparte na danych pomagają w poprawie wydajności, zwiększeniu odporności, poprawie magazynowania energii i integracji odnawialnych źródeł energii. Rządy na całym świecie muszą zachęcać do rozwoju inteligentnych sieci w 2024 r., aby uniknąć poważnych problemów i utrzymać transformację energetyczną na właściwym torze.

 

2. Przesiadka na pojazdy elektryczne (EV) zależy od efektywnej, inteligentnej sieci ładowania. Rok 2024 może być tym, w którym zrobimy to dobrze.

W 2023 r. odnotowano 40% wzrost sprzedaży pojazdów elektrycznych na całym świecie. Nadal jednak stanowią one niewielki ułamek wszystkich aut, a bez niezbędnej infrastruktury proces popularyzacji pojazdów elektrycznych będzie następować zbyt wolno, aby sprostać wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem. Aby masa krytyczna konsumentów mogła posiadać pojazd elektryczny, energia musi być dostępna zawsze i wszędzie, a zapotrzebowanie to rośnie. Według badań przeprowadzonych przez IDC oczekuje się, że

do 2050 r. 25% całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną będzie pochodzić z pojazdów elektrycznych, jednak obecna infrastruktura nie jest gotowa sprostać temu wyzwaniu. Możemy to zmienić w tym roku.

3. Chociaż początkowo sztuczna inteligencja będzie stanowić wyzwanie w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju, technologia ta zrekompensuje początkowe zużycie zasobów w mniej niż trzy lata.   Obecne obciążenia związane ze sztuczną inteligencją zwiększają zapotrzebowanie na energię elektryczną i wodę. Często przytaczana analiza wykazała, że do 2027 r. serwery AI na całym świecie mogą zużywać tyle energii, co niektóre małe kraje. Jednak korzyści płynące ze sztucznej inteligencji szybko przeważą nad kosztami.

Dane mają kluczowe znaczenie dla sprostania wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem, a inicjatywy na rzecz niższej emisyjności mogą odnieść ogromne korzyści z zastosowania sztucznej inteligencji.

Pojawienie się AI może również niespodziewanie pomóc w rozwiązaniu innego poważnego wyzwania związanego ze zrównoważonym rozwojem poprzez podniesienie standardu i spójności danych wykorzystywanych przez społeczeństwo.  

 

4. 2024 będzie rokiem rozliczania postępów w działaniach na rzecz klimatu, a branża technologiczna odegra kluczową rolę. Globalnym celem jest redukcja emisji CO2 o 45% do 2030 r., aby utrzymać ocieplenie poniżej 1,5°C. W miarę jak zbliżamy się do tego momentu, staje się coraz bardziej jasne, że nie ma spójnego i dokładnego sposobu

mierzenia postępów, zarówno w poszczególnych krajach, jak i w branżach. Organy regulacyjne wymagają, aby plany ewoluowały w konkretne wyniki, ale źródła danych są zróżnicowane pod względem jakości, raportowanie jest fragmentaryczne, a wielu organizacjom brakuje technologii do generowania i analizowania wymaganych

danych. W 2024 r., wraz z pojawieniem się nowych standardów branżowych, koncentrujących się na rozliczaniu emisji gazów cieplarnianych (GHG) oraz istotności i podwójnej istotności klimatu, generowanie danych stanie się prostsze. Branża technologiczna wprowadzi szereg technologii wspomagających, takich jak czujniki IoT,

Power over Ethernet i pulpity nawigacyjne widoczności, a także sztuczną inteligencję, które pomogą firmom monitorować i oceniać swój ślad węglowy. 

 

5. W 2024 r. nastąpi przeniesienie akcentu z modernizacji wydajności na wydajną i inteligentną infrastrukturę.

Przez wiele lat ulepszenia w urządzeniach sieciowych koncentrowały się na wydajności. Proces ten zbiegł się w czasie ze zdolnością branży do wprowadzania większej mocy w mniejszych obudowach. Chociaż miało to zasadnicze znaczenie dla rozwoju sieci w celu zaspokojenia popytu, duzi operatorzy sieci – dostawcy usług komunikacyjnych, centra danych i rozwiązań w chmurze – mogą ostatecznie odnotować malejące zyski z

poprawy efektywności energetycznej sprzętu. Podczas gdy wydajność energetyczna jest nadal istotnym czynnikiem napędzającym redukcję emisji, obecnie rozważa się nowy kierunek, który będzie zyskiwał na znaczeniu: proporcjonalność energetyczną. Oznacza ona, że urządzenia sieciowe będą zużywać mniej energii, gdy nie są w pełni wykorzystywane. Ta sama zasada jest również stosowana w innych przypadkach, takich jak

inteligentne budynki, gdzie wyłączanie światła i ogrzewania lub chłodzenia w biurze czy wyłączanie punktów końcowych pod koniec dnia jest zautomatyzowane w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię.

 

6. 20-letnia technologia, Power over Ethernet (PoE), w końcu doczeka się swojego momentu w 2024 roku.   Power over Ethernet to technologia, która umożliwia przesyłanie energii elektrycznej wraz z danymi w okablowaniu sieci Ethernet. PoE został przyjęty jako standard IEEE w 2003 roku i od tego czasu przypadki użycia były rzadkie, ponieważ preferowaną metodą pozostaje okablowanie miedziane. Jednak PoE i szersza kategoria

sieci energetycznych jednocześnie obejmujących łączność i dostarczanie energii staną się fundamentalne, w miarę jak inteligentne budynki stają się potrzebniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Szacuje się, że w 2021 r. działalność budowlana i zarządzanie budynkami odpowiadały za 37% globalnej emisji CO2. PoE umożliwia firmom budowlanym, właścicielom i najemcom korzystanie z sieci w celu jednoczesnego dostarczania energii i

łączności, umożliwiając stworzenie prawdziwie wydajnego budynku.

 

7. W 2024 r. sektor przemysłowy postawi na zieloną i cyfrową transformację, aby osiągnąć korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju.   Ceny energii i presja finansowa będą katalizatorem cyfryzacji i zrównoważonego rozwoju przemysłu, nawet jeśli nie było to pierwotnym celem. Podczas gdy o transformacji ekologicznej i cyfrowej mówi się już od dłuższego czasu, sektor przemysłowy opóźnia się z redukcją swojego śladu środowiskowego, a firmy borykają się z wyzwaniami, takimi jak niepewność ekonomiczna, niedobory wykwalifikowanej siły roboczej, zakłócenia w łańcuchu dostaw i zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa. W odpowiedzi firmy digitalizują swoje operacje. Chociaż osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju nie jest głównym motorem cyfryzacji w środowiskach

przemysłowych, firmy te będą czerpać korzyści z tych innowacji technologicznych. Odblokowując najnowocześniejszą technologię, która dostarcza dane w czasie rzeczywistym w celu optymalizacji i lepszej automatyzacji procesów przemysłowych, realizacja bardziej zrównoważonej, niskoemisyjnej i czystszej przyszłości staje się możliwa także w świecie przemysłu.

1 wyświetlenie0 komentarzy

Comments


bottom of page