top of page
  • Zdjęcie autoraRedaktor

DPSy: Domy Pomocy Społecznej czy Domy Powolnej Śmierci?

Zaktualizowano: 22 kwi 2020

Domy Pomocy Społecznej to miejsca szczególnie narażone na atak koronawirusa. Wszystko dlatego, że szpitale właśnie tam odsyłają na kwarantannę tych mieszkańców DPS–ów, którzy są podejrzani o zakażenie. To oznacza, że izolacji muszą poddać się wszyscy lokatorzy ośrodka. Obecnie epidemia COVID–19 dotarła do 24 placówek.


Koronawirus w DPSach


DPS to w skrócie Dom Pomocy Społecznej. To placówka państwowa finansowana przez Rząd, zapewniająca całodobową opiekę osobom, które zazwyczaj nie mają rodziny i znajdują się w tragicznej sytuacji finansowej. Jest to odpowiednik Domu Dziecka, z tym, że skierowany głownie do seniorów i osób niepełnosprawnych. Ich mieszkańcami są osoby w podeszłym wieku, niepełnosprawne intelektualnie (zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli) lub fizycznie, przewlekle chore lub uzależnione od alkoholu, odpowiednio do rodzaju DPS–u.


Według informacji których w poniedziałek 20 kwietnia udzieliła minister pracy Marlena Maląg epidemia COVID–19 dotarła do 24 placówek. Liczba zakażonych to 311 osób z 81 tysięcy pensjonariuszy w całym kraju. Rząd PiS podkreśla, iż zachorowało jedynie 0,36 proc. mieszkańców i zapewnia, że ma wszystko pod kontrolą.


Od miesiąca Domy Pomocy Społecznej alarmują o brakach sprzętowych w związku z epidemią koronawirusa. Nie ma wystarczającej liczby środków ochrony osobistej takich jak maseczki, rękawiczki, przyłbice czy kombinezony. Brakuje też personelu w sytuacji, gdy część kadry sama zapada na COVID–19 i wymaga opieki podobnie jak pensjonariusze ośrodków.


Odpowiedź rządu PiS


Nawet 1 miliard złotych z funduszy unijnych na wsparcie domów pomocy społecznej (DPS) i innych instytucji opiekuńczych mogą przeznaczyć marszałkowie województw. Wytyczne ministra funduszy i polityki regionalnej w tej sprawie obowiązują od tygodnia. Część województw uruchomiło już ponad 125 milionów złotych. Inne przygotowują podobne projekty. Pomoc jest elementem Funduszowego Pakietu Antywirusowego, który powstał w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.


Osoby korzystające z usług DPS i innych instytucji całodobowego pobytu (na przykład w domach dziecka czy domach seniora), są szczególnie narażone na zarażenie COVID-19. Przebywają w większych skupiskach, często są w grupie ryzyka ze względu na wiek lub choroby współistniejące. W trudnej sytuacji jest też personel tych instytucji.


Dla przykładu – województwo śląskie rozpoczyna realizację projektu pn. „Śląskie Pomaga”, z budżetem ponad 13 milionów złotych. Skierowany jest on do podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej dla osób starszych i niepełnosprawnych funkcjonujące w systemie pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia. Zakres projektu obejmuje m.in. zakup środków ochrony indywidualnej oraz dezynfekcyjnych, sprzętu niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających w placówkach oraz dodatkowe finansowanie wynagrodzeń.

Województwo kujawsko-pomorskie uruchomiło pakiet wsparcia systemu usług społecznych o wartości 41 milionów złotych, w tym 35 milionów złotych z funduszy unijnych. Planowany jest między innymi zakup środków ochrony osobistej dla ponad 11 tysięcy osób (2,7 miliona sztuk rękawiczek jednorazowych, 2 miliony masek jednorazowych i 50 tysięcy kombinezonów ochronnych oraz ponad 200 tysięcy litrów płynów dezynfekcyjnych) i dodatkowe wynagrodzenie dla blisko 5 tysięcy osób bezpośrednio zaangażowanych w opiekę nad osobami starszymi w ich domach oraz domach pomocy społecznej i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych w całym regionie. Województwo planuje także zakup 10 tysięcy testów w kierunku Covid-19. Dodatkowo planowane jest przygotowanie 250 miejsc w ośrodkach, do których przenoszone będą osoby starsze, które nie będą mogły liczyć na pomoc w miejscach zamieszkania, a także pensjonariusze zakładów opiekuńczych i podopieczni schronisk dla bezdomnych. Rolę takich ośrodków pełnić będą sanatoria należące do samorządu województwa.


Z kolei województwo zachodniopomorskie zwiększyło o ponad 14 milionów złotych wartość dwóch projektów pozakonkursowych realizowanych w programie regionalnym. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaplanował m.in.: zakup środków ochrony osobistej dla osób prowadzących usługi społeczne w takich instytucjach, jak DPS czy placówki opiekuńczo-wychowawcze, wsparcie w zakresie sprawowania opieki nad osobami zależnymi i zagrożonymi ubóstwem i wykluczeniem społecznym, mobilne pogotowie opiekuńcze dla osób dotkniętych COVID-19, wymagających opieki i zabezpieczenia potrzeb życiowych/społecznych, wykorzystanie mieszkań wytchnieniowych dla organizacji turnusów wytchnieniowych/opiekuńczych w sytuacji, gdy opiekunowie osób zależnych są poddawani kwarantannie lub zachorują na COVID-19.

Województwo warmińsko-mazurskie planuje przeznaczyć od 10 do 16 milionów złotych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie na różne przedsięwzięcia dla pracowników i podopiecznych instytucji zajmujących się opieką nad osobami zależnymi, w celu powstrzymania rozprzestrzeniania COVID.

To tylko wybrane przykłady, inne regiony również przygotowują podobne projekty.7 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page